Interpelacja do Ministra Sprawiedliwości w sprawie likwidacji małych sądów rejonowych

04 stycznia  Poseł Beata Kempa złozyła interpelacje do Ministra Sprawiedliwości w sprawie projektu rozporządzenia o likwidacji 115 sądów rejonowych :


Interpelacja nr

do Ministra Sprawiedliwości

w sprawie likwidacji małych sądów rejonowych

 

Szanowny Panie Ministrze!

        Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości przewiduje likwidację 115 sądów w całej Polsce. W ich miejsce mają powstać zamiejscowe wydziały większych sądów rejonowych. Jedynym kryterium, jakim posługiwał się Pan Minister podczas układania listy sądów do likwidacji, była lista etatów sędziowskich. Zniesione mają zostać te sądy, w których pracuje mniej niż 14 sędziów.

   Takie działania Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do  likwidacji niektórych sadów rejonowych zasługują na zdecydowany sprzeciw.  

   Przede wszystkim należy podkreślić, że takie działania Ministerstwa będą miały dalekosiężne skutki nie tylko w sferze społecznej, ale również ekonomicznej. Odbiją się także niekorzystnie na funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Podkreślenia wymaga fakt, że likwidacja sądów rejonowych utrudni dostęp mieszkańców powiatów do wymiaru sprawiedliwości, bo czym innego jest łączenie sądów z dwóch odległych miejscowości.  Będą oni zmuszeni podróżować do sądu oddalonego o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Planowane działania ministerstwa nie odniosą skutku w postaci oszczędności, co wydaje się głównym motywem przyświecającym tym zamierzeniom. Likwidacja tylu sądów z  pewnością utrudni dostęp do sądu, a dalej idąc do prokuratora. Nie wiadomo, co będzie z zespołem kuratorów do spraw karnych i funduszem penitencjarnym, bo projekt rozporządzenia o nich nie wspomina. Likwidacja ma nastąpić 1 lipca, a w czerwcu i lipcu będziemy mieli Euro 2012. Zamieszanie w wymiarze sprawiedliwości z pewnością nie będzie dobre dla bezpieczeństwa kraju. W planach jest zniesienie 115 sądów rejonowych. To jedna trzecia wszystkich placówek w Polsce. Część trochę większych sądów będzie przejmować ich obowiązki, co wiąże się ze sporym zamieszaniem organizacyjnym. To oznacza, że reorganizacja dotknie połowy sądów w Polsce. Do tego w okresie wzmożonego zagrożenia europejskimi mistrzostwami piłki nożnej. To z pewnością może w znaczny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo w naszym państwie. Planowane zmiany organizacyjne polegające m.in. na likwidacji małych sądów, są irracjonalne. Nie przyniosą one spodziewanych oszczędności, gdyż w ich miejsce mają postać wydziały zamiejscowe. Należy też podkreślić , iż takie działania naruszają zasadę dostępności do sądów określoną w Konstytucji. Moim zdaniem znacznie pogorszy to i tak dużą niewydolność sądów oraz dostępność obywateli do usług prawniczych.

Dodatkowo należy poddać w wątpliwość racjonalność planów likwidacji sądów, które otrzymały w ostatnim czasie nowe, dobrze wyposażone siedziby, kosztem poważnego zaangażowania finansowego samych powiatów. Miejscowości będące siedzibami starostw powiatowych stanowią lokalne ośrodki administracji, gdzie skupia się życie mieszkańców okolicznych gmin i sołectw.

   Należy stwierdzić, iż żadne względy natury ekonomicznej oraz oszczędności nie mogą usprawiedliwiać ogromnych kosztów społecznych, jakie mogą pociągać za sobą działania Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie można kosztem bezpieczeństwa obywateli, łatać dziury budżetowej. Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatów dotkniętych reorganizacją obywatele odczują, iż po raz kolejny Państwo oszczędza ich kosztem i to w sferze niesłychanie doniosłej społecznie i gospodarczo. Dodatkowym elementem przemawiającym przeciwko oddalaniu wymiaru sprawiedliwości od obywateli są kwestie bezpieczeństwa, jasnym jest że na terenach gdzie nie ma sądów lub komisariatów policji drobne przestępstwa, wandalizm, kradzieże są częstsze niż w miejscowościach gdzie wymiar sprawiedliwości działa prawidłowo.  

          W projekcie brakuje podstawowego kryterium, jakim jest liczba wpływających do sądu spraw, skuteczność i szybkość w ich rozpoznawaniu oraz odległości, jakie strony będą zmuszone pokonywać w celu uzyskania orzeczenia. Średnio w Polsce przypada aż 60 spraw miesięcznie, to dużo.

Propozycje zmian nie tylko nie wpłynie na poprawę funkcjonowania sądów, ale doprowadzi do chaosu, którego efektem będzie pogorszenie sprawności postępowania. Nie bez znaczenia jest również postulat aby każda decyzja wprowadzająca zmiany w strukturze sądów powszechnych była poprzedzona wnikliwymi analizami statystycznymi i uwzględniała specyfikę czynności wykonywanych w ramach poszczególnych pionów orzeczniczych oraz kwestię zawiązaną z dostępnością do sądów.

   W przypadku tak ważnych decyzji w wymiarze sprawiedliwości powinno się przeprowadzić konsultacje z samorządami gminnymi i powiatowymi , bo to samorządy doskonale wiedzą jak wygląda sytuacja społeczno-gospodarcza w danej gminie czy powiecie.

 

   Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się niniejszą sprawą.

   W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. W jakich miejscowościach zostaną zlikwidowane sądy ?

   2. Ile zniknie wydziałów pracy w związku z projektem rozporządzenia?

   3. Jakie oszczędności przyniosą likwidacje 115 sądów rejonowych?

 

 

   Z poważaniem

Beata Kempa

 

Poseł na Sejm RP

 

Polecane strony