Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Spotkanie z dyrekcją GDDKiA w Kielcach

12 grudnia na zaproszenie Pani Ewy Sayor -dyrektor GDDKiA oddział Kielce w imieniu Poseł Beaty Kempy w spotkaniu z parlamentarzystami uczestniczył asystent Mariusz Łuszczek . Spotkanie miało na celu zapoznanie z pracą oddziału, zapoznanie z parlamentarzystami oraz dyskusja na temat inwestycji na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego w latach 2008-2015 .

 

Polecane strony