Poseł Beata Kempa wybrana do dwóch komisji stałych Sejmu RP.W dniu dzisiejszym posłowie głosowali nad składami osobowymi komisji sejmowych, wniosek w tej sprawie został przedstawiony przez Prezydium Sejmu. W drodze uchwały Sejm dokonał wyboru członków 23 sejmowych komisji stałych.

Poseł Beata Kempa została wybrana do dwóch komisji stałych: Ustawodawczej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.  

Ponadto wybrano również sekretarzy Sejmu, 2 zastępców przewodniczącego oraz 16 członków Trybunału Stanu.

Lista członków Trybunału Stanu: Lech Adamczyk, Piotr Łukasz Andrzejewski, Kazimierz Barczyk, Anna Bogucka-Skowrońska, Grzegorz Górski, Paweł Tomasz Janda, Dariusz Ryszard Kijowski, Sylweriusz Marcin Królak, Janusz Krzysztof Łomża, Mariusz Muszyński, Romana Orlikowska-Wrońska, Paweł Śliwa, Andrzej Wosiński, Jolanta Zajdel-Sarnowicz i Eleonora Zielińska.

 

Zobacz składy osobowe komisji.  


 

Polecane strony