Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

KP Solidarna Polska składa wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie zamieszek 11 listopada w Warszawie.

 Klub Parlamentarny Solidarna Polska złożył wniosek do Prokuratora Generalnego o zbadanie z urzędu, czy 11 listopada w Warszawie, nie doszło do złamania praworządności lub naruszenia przepisów ustaw karnych.

Według przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, sytuacja z 11 listopada jest wynikiem zaniedbań prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.  

W uzasadnieniu wniosku, KP Solidarna Polska powołuje się na artykuł 8, punkt 2 ustawy prawo o zgromadzeniach, zgodnie z którym organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego jeśli jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

 

Polecane strony