Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Nasi Posłowie i Senatorowie

Nasi Posłowie i Senatorowie

W niedzielnych wyborach do Parlamentu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 29,89 % głosów co daje 157 mandatów poselskich.
W Senacie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 31 senatorów.  
Ziemię Świętokrzyską, czyli okręg wyborczy numer 33 w Sejmie i Senacie będzie reprezentowany przez 9 osób:

Posłowie na Sejm RP VII kadencji:Beata Kempa
Byłam posłanką na Sejm V I VI kadencji, pełniłam funkcję wiceminister sprawiedliwości. W latach 1998–2005 działałam jako radna Rady Miasta i Gminy Syców. Przez kilkanaście lat pracowałam jako kurator zawodowy dla dorosłych. Od października 2005 roku piastuję zaszczytną funkcję Posła na Sejm RP. 22 maja 2006 roku z rąk premiera Rzeczypospolitej Polskiej otrzymałam nominację na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podległe mi wydziały to departament legislacyjno - prawny, departament spraw międzynarodowych, częściowo budżetowy oraz departament odpowiedzialny za kontakty z Parlamentem RP.

Mimo, że nie mam zbyt wiele wolnego czasu, staram się rozwijać swoje zainteresowania, a należą do nich literatura, języki obce oraz podróże.

Mogę zaliczyć siebie do pokolenia Polaków ukształtowanych przez ideały opozycji demokratycznej oraz naukę Jana Pawła II.

 
 
                 Jarosław Rusiecki

Ukończyłem socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem posłem na Sejm V kadencji (2005–2007) i VI kadencji (2007–2011) wybranym z listy Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim. Po 10 kwietnia 2010 roku zostałem Przewodniczącym Świętokrzyskiego Zespołu Parlamentarzystów PiS. Pracuję w Sejmie w Komisji Kultury, Komisji Mniejszości Narodowych oraz Komisji Polityki Społecznej. W latach 2006–2010 byłem członkiem Rady Programowej TVP, delegowanym przez KP PiS.

Wcześniej działałem jako radny w Ostrowcu Świętokrzyskim i w powiecie ostrowieckim. Związany jestem ze środowiskiem kultury i nauki, bylem zastępcą dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz pracownikiem dydaktycznym w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jestem przewodniczącym Zarządu Powiatowego PiS w Ostrowcu i członkiem Rady Politycznej PiS. W Prawie i Sprawiedliwości działam od 2001 roku.

Społecznie angażuję się w działalność Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Stowarzyszenia Charytatywnego im. ks. inf. Marcina Popiela oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Uważam, że województwo świętokrzyskie to serce Polski i nie może być marginalizowane przez rząd PO-PSL. Potrzeba przywrócić wsparcie dla rozwoju słabszych ośrodków.

 
                 Maria Zuba
Od 2005 roku jestem posłem na Sejm RP, a także aktywnym członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pełnię też funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Katastrofy Smoleńskiej.

Z zawodu jestem inżynierem elektrykiem, audytorem. Byłam zastępcą szefa Utrzymania Ruchu, przewodniczącą NSZZ „Solidarność” w Fabryce Urządzeń Transportowych w Suchedniowie, Burmistrzem Suchedniowa, Wicewojewodą Świętokrzyskim.

Skutecznie działałam m. in. na rzecz zwiększenia środków finansowych dla Funduszu Pracy, obniżenia podatku dochodowego od osób fizycznych, obniżenia składek rentowych i emerytalnych oraz wprowadzenia ulgi na przejazdy dla studentów.

Podejmowałam działania na rzecz przywrócenia budowy drogi szybkiego ruchu nr 7 na odcinku Skarżysko-Kamienna – granice województwa mazowieckiego oraz na odcinku Jędrzejów – granice województwa małopolskiego. Dążyłam również do przywrócenia modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Radom – Kielce.

W kolejnej kadencji prac w Sejmie zamierzam kontynuować działania nakierowane na obniżenie bezrobocia, usprawnienie polityki społecznej oraz likwidacji barier dla działalności gospodarczej.

                Andrzej Bętkowski
Pochodzę ze Skarżyska – Kamiennej. Urodziłem się w 1951 roku. Jestem żonaty i posiadam trójkę dorosłych dzieci: Przemka, Bartka i Anię. Po studiach w AWF Kraków i odbyciu rocznej służby wojskowej rozpocząłem pracę jako nauczyciel w Technicznych Zakładach Naukowych w swoim rodzinnym mieście.

W 1980 roku zakładałem NSZZ „ Solidarność” pracowników oświaty w Skarżysku – Kamiennej.

Mam za Sobą długoletnie doświadczenie samorządowe. Byłem radnym miejskim, starosta skarżyskim, radnym powiatu i sejmiku województwa świętokrzyskiego. Od 2007 roku jestem posłem z listy Prawo i Sprawiedliwość. Pracowałem w Komisjach Infrastruktury, Obrony Narodowej i kultury Fizycznej.

W „Prawo i Sprawiedliwość” jestem członkiem od roku 2003. Aktywnie działam w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie od kilkunastu lat jestem prezesem Zarządu Powiatowego
i członkiem władz wojewódzkich. Po zakończeniu swojej pracy nauczycielskiej i trenerskiej, wspieram pracą społeczną Skarżyskie Towarzystwo Sportowe, Fundację „Daj Szansę” pomagając utalentowanej młodzieży rozwijać swoje zdolności.

Jestem członkiem Komitetu Honorowego przy Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i kustoszem skarżyskiej rady Rycerzy Kolumba.

Moje zainteresowania to sport, zbieranie pamiątek niepodległościowych i literatura historyczna.


 
                Krzysztof Lipiec

Urodziłem się i mieszkam w Starachowicach. Od 2005 roku jestem posłem na Sejm RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach 1997–2001 byłem Senatorem RP. W czasie studiów zostałem jednym z twórców Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Kielcach. Po ogłoszeniu stanu wojennego byłem internowany (od 13 grudnia 1981 do 2 lipca 1982 roku). Posiadam status pokrzywdzonego Instytutu Pamięci Narodowej. Przewodziłem Solidarności Nauczycielskiej w Regionie Świętokrzyskim i w Starachowicach. Byłem Radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i Radnym Powiatu Starachowickiego.

Od 2002 roku należę do PiS. Wielokrotnie podejmowałem skuteczne działania, dzięki którym nasz region mógł nadrabiać ogromne zapóźnienia cywilizacyjne. Dzięki tym działaniom możliwe było m.in. zakończenie budowy i wyposażenie szpitala powiatowego w Starachowicach, a także zabezpieczenie środków finansowych na modernizację drogi krajowej nr 42 – inwestycji, której obecnie rządzący nie potrafią zrealizować, utrudniając w ten sposób rozwój północnej części województwa świętokrzyskiego.

Mam żonę i dwoje dzieci. Jestem zapalonym turystą i Przewodnikiem Świętokrzyskim.


 
               Tomasz Kaczmarek

Mam 35 lat. Niektórzy z Państwa słyszeli już o mnie, ale większość kojarzy mnie jako funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego – agenta Tomka.
Pochodzę z Wrocławia. Od szkoły podstawowej trenowałem pływanie. Kilkukrotnie stawałem na podium na mistrzostwach Polski. Lata spędzone na basenie zaszczepiły we mnie przekonanie, iż sukcesy osiąga się tylko ciężką i uczciwą pracą. Tę zasadę wcielałem w życie również w pracy w Policji, do której wstąpiłem tuż po liceum.

Od 2002 roku pracowałem jako agent pod przykryciem w CBŚ. Kierowano mnie wszędzie tam, gdzie trzeba było zwalczać groźne gangi. Tak poznałem Kielce i Świętokrzyskie. Znam bardzo dobrze problemy związane z bezpieczeństwem w tym regionie Polski.

Już jako zawodowy policjant zdałem maturę i rozpocząłem studia. Jestem absolwentem socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2006 roku pracowałem jako funkcjonariusz CBA z Panem Mariuszem Kamińskim. Wszystko, co czyniłem pracując w Policji, CBA – niekiedy narażając swoje życie – nakierowane było na dobro Polski. Nie wstydzę się swojego patriotyzmu. Podziwiam Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia, którzy po 1945 roku walczyli o wyzwolenie Polski z komunistycznej niewoli.
 
Senatorowie RPMieczysław Gil
Pochodzę z Gac Słupieckich w powiecie staszowskim.

Jestem hutnikiem, życie zawodowe związałem z Nową Hutą.

Współpracowałem z prasą młodzieżową i lokalną, byłem dziennikarzem redakcji „Głosu Nowej Huty”, z którym do dzisiaj współpracuję.

W sierpniu 1980 roku strajkująca załoga Huty im. Lenina zaproponowała mi pełnienie roli rzecznika prasowego. Wkrótce zostałem przewodniczącym hutniczej „Solidarności” i szefem Regionu Małopolska. Kierowałem strajkiem po 13 grudnia 1981 roku za co otrzymałem wyrok 4 lat więzienia. Wyszedłem po amnestii, z zakazem pracy w hucie wróciłem do Gac Słupieckich, gdzie prowadziłem rodzinne gospodarstwo i kontynuowałem działalność w „Solidarności”.

Byłem posłem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, później również jego przewodniczącym. Byłem posłem I kadencji Sejmu RP i radnym Małopolskiego Sejmiku Wojewódzkiego.

Jestem przewodniczącym Stowarzyszenia Obywatelski Klub Parlamentarny. Działam w Stowarzyszeniu Kościół w Potrzebie. Jestem Kanclerzem Medalu Niezłomny w Słowie. Współpracuję z „Tygodnikiem Solidarność”.

Pracuję w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.

W 2006 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński odznaczył mnie Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski.

               Beata Gosiewska
Jestem magistrem inżynierem.

Ukończyłam Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu audytu, kontroli finansowej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zajmuję stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Programowania i Sprawozdawczości w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Należę do Prawa i Sprawiedliwości.

Od trzech kadencji jestem radną Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji (2002-2006), członkiem Komisji Budżetu i Finansów.

Od 2001 roku razem z mężem, śp. Wicepremierem Przemysławem Gosiewskim budowałam struktury Prawa i Sprawiedliwości w województwie świętokrzyskim.

Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Rodzin „Katyń 2010” – walczącego o pamięć i prawdę smoleńską.

Mam dwoje wspaniałych dzieci Kingę i Miłosza.

                Krzysztof Słoń
Urodziłem się w 1964 roku w Kielcach. Jestem żonaty, mam czworo dzieci. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa lądowego. Ukończyłem również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

W latach 1991–2006 pracowałem na stanowisku kierowniczym w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach. Od 2006 roku pełnię funkcję dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON.

Od 25 lat jestem zaangażowany jako wolontariusz w pomoc osobom niepełnosprawnym i chorym. W 1995 roku założyłem i nadal prowadzę Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus”, niosące różnorodną pomoc i wsparcie osobom niepełnosprawnym, a od 2003 roku jestem związany ze Świętokrzyskim Konwentem Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów.

Od 2004 roku jestem członkiem Powiatowej Społecznej Rady d/s Osób Niepełnosprawnych i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Byłem radnym, wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Miejskiej Kielc. W 2010 roku zostałem wybrany na radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczę Komisji Samorządu Terytorialnego.

Od 2002 roku należę do partii Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie jestem członkiem Prezydium Zarządu Świętokrzyskiego PiS i Rady Politycznej PiS.

 

Polecane strony