Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie możliwości likwidacji stada bizonów w Kurozwękach.

Kielce, dn. 19.06.2015 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Beata Kempa

Klub Poselski
„Zjednoczona Prawica”

                                                                                                                         Sz. P.

                                                                                                                         Maciej Grabowski
                                                                                                                         Minister ŚrodowiskaInterpelacja:

w sprawie możliwości likwidacji stada bizonów w Kurozwękach.

                            
       Jak donosi prasa regionalny dyrektor ochrony środowiska w Kielcach wydał decyzję o de facto likwidacji stada bizonów w Kurozwękach. Obecnie stado w Kurozwękach liczy 72 sztuki. Według wskazań dyrekcji głównymi powodami tej decyzji są: możliwość ucieczki bizona z hodowli, co w następstwie może oznaczać zarażenie żubrów nowymi chorobami i/lub pasożytami oraz niekontrolowane krzyżowanie się obu gatunków. Według decyzji podległej Pańskiemu resortowi regionalnej dyrekcji ochrony środowiska bizony w Kurozwękach będą kastrowane, matki natomiast sterylizowane, zaś młode bizoniątka zabijane. Efektem końcowym będzie natomiast likwidacja stada, a co za tym idzie jednej z głównych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego.
Istotnym faktem jest, iż hodowla posiada solidne zabezpieczenia uniemożliwiające ucieczkę stada. Ciekawostką natomiast jest fakt, iż w województwie świętokrzyskim próżno szukać żubrów. Natomiast decyzja regionalnej dyrekcji ochrony środowiska budzi niezrozumienie zarówno ze strony lokalnych samorządowców jak i turystów tak licznie przyjeżdżających zobaczyć słynne stado.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o odniesienie się do wyżej wymienionej kwestii oraz odpowiedź na poniższe pytania:
 
1. Jakie działania zamierza podjąć Pan Minister w celu rozwiązania wyżej wymienionego problemu?

2.  Czy decyzja regionalnej dyrekcji ochrony środowiska była konsultowana z wojewódzkim lekarzem weterynarii oraz organizacjami chroniącymi prawa zwierząt z terenu województwa świętokrzyskiego?  Jeśli tak proszę o przedstawienie wyników konsultacji opinii społecznej.

3. W jakiej odległości od Kurozwęk zlokalizowano najbliższe stado żubrów?                                                                                                                                               Poseł na Sejm RP
                                                                                   
                                                                                                                                                 Beata Kempa 

Polecane strony