Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Odwołać szefa KNF!

Komisja Nadzoru Finansowego,pod kierownictwem pana Andrzeja Jakubiaka, dopuściła się rażących zaniechań w sprawie gigantycznych malwersacji i oszustw, do jakich dochodziło w  SKOK Wołomin. Dziś jest to sprawa bezdyskusyjna. KNF w październiku 2012 przejął obowiązki nadzorcze wobec SKOKów, w tym wobec SKOK Wołomin. Mimo, że już we wrześniu 2012 r.  kierownictwo KNF zostało pisemnie poinformowane przez senatora Biereckiego o nadużyciach w SKOKu Wołomin , to dopiero pod koniec 2014 roku został tam powołany zarząd komisaryczny. W tym czasie doszło do wyprowadzenia kilkuset milionów z kasy SKOK Wołomin na szkodę polskiego systemu finansowego i wszystkich klientów.

W naszej ocenie pan Andrzej Jakubiak ponosi polityczną i kompetencyjną odpowiedzialność za zaniechania, spóźnioną reakcję i pośrednio, poprzez brak odpowiednio szybkich działań, za umożliwienie przestępcom prowadzenie na tak szeroką skalę i tak długo, ich działalności.

Od 2007 roku Platforma Obywatelska twierdziła, że kiedy SKOKi trafią pod nadzór KNF, dopiero wtedy będzie tam porządek i dyspozytariusze tych instytucji będą mogli czuć się bezpiecznie. Twarde dane pokazują jednak coś zupełnie innego. Na koniec grudnia 2011 roku, kiedy SKOK Wołomin był jeszcze pod nadzorem Komisji Krajowej SKOK, liczba niespłaconych kredytów w SKOK Wołomin wynosiła ok. 2 proc. W październiku 2012 r. nadzór nad SKOKami, w tym SKOKIEM Wołomin,  przejęło  KNF. Po dwóch latach, tj. w 2014 roku, liczba niespłaconych kredytów w tej instytucji wzrosła gwałtownie, aż do 38 proc, a w 2015 r. przekroczyła 90 proc.! To oznacza, że w czasie, gdy KNF miała instytucjonalny nadzór nad SKOKami, wyprowadzono z nich, zwłaszcza ze SKOKu Wołomin, gigantyczne pieniądze. Teraz te brakujące ponad 2 mld zł  muszą pokryć wszyscy obywatele Polski. Gdyby w 2012 roku, gdy senator Bierecki pisał o nieprawidłowościach, szef KNF wprowadził nadzór komisaryczny, te pieniądze zostałyby uratowane.

KNF, organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo środków zgromadzonych nie tylko w  SKOKach, ale i bankach, nie dopełnił swoich obowiązków, był opieszały. Po przejęciu nadzoru KNF potrzebowała 2 lat, by wprowadzić zarządcę komisarycznego do SKOK Wołomin. W związku z tym wzywamy panię premier, która powołuje i nadzoruje działania KNF, by  wykazała się rozsądkiem i refleksją i przekonała pana Jakubiaka do rezygnacji z pełnionej funkcji.


 

Polecane strony