Wniosek o przesłuchanie prezydenta Komorowskiego ws. SKOK Wołomin

Solidarna Polska kieruje zawiadomienie do Prokuratora Generalnego, domagając się wszczęcia śledztwa w sprawie zbadania braku działań i zaniechań organów ścigania w związku z posiadaniem wiarygodnych informacji wskazujących na popełnienie przestępstwa dot. SKOK Wołomin. W tym śledztwie jedną z pierwszych czynności powinno być przesłuchanie prezydenta B. Komorowskiego m.in. dlatego, że nie kryje on swoich bliskich relacji z wieloma wysokimi przedstawicielami WSI, których to reprezentanci mieli doprowadzić do operacji przestępczej zakończonej gigantycznymi stratami finansowymi.

 

W 2011 r. po raz pierwszy GIIF uzyskał informację, która wskazywała na pranie brudnych pieniędzy i popełnianie przestępstw kryminalnych związanych z działalnością SKOK Wołomin. W 2012 r. postępowanie ws. oszustw na dużą skalę  w SKOK Wołomin wszczęło ABW. W tym samym roku prezes SKOK – senator G. Bierecki – skierował do KNF pismo wskazujące na możliwość popełnienia przestępstw kryminalnych w związku z działalnością SKOK Wołomin. Domagał się podjęcia niezwłocznych działań zaradczych, które zapobiegłby wyprowadzeniu pieniędzy klientów z tego SKOK-u. Mimo to do listopada 2014 r. organa państwa, w pełni kierowane przez polityków rządzącej PO, nie zrobiły nic, aby skutecznie zapobiec prowadzonej na gigantyczną skalę organizacji przestępczej, która doprowadziła do powstania strat finansowych na kwotę 2,5 mld zł. Tego rodzaju kilkuletnia bezczynność organów państwa, których zaniechania umożliwiły przestępcom bezkarną działalność i wyprowadzenie niewyobrażalnych kwot pieniędzy z systemów SKOK Wołomin, nie wydaje się by była wynikiem przypadku.

Obowiązkiem organów ścigania, tak policji, ABW  i prokuratury jest nie tylko wyjaśnienie wszystkich okoliczności przestępstwa i pociągniecie do odpowiedzialności sprawców, ale też zapobieżenie narastaniu ogromnych strat w wyniku kontynuowania działalności przestępczej. Ujawnione fakty niewątpliwie dowodzą, że odpowiedzialne instytucje polskiego państwa zaniechały wykonania ciążących na nim obowiązków, co należy uznać, co najmniej, za wypełnienie dyspozycji art. 231 KK.


 

Polecane strony