Oświadczenie M. Jurka, J. Gowina, Z. Ziobro

Zwracamy się do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o zajęcie jasnego stanowiska w sprawie wycofania się Polski z udziału w tzw. polityce klimatycznej, stwarzającej realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej i niszczącej konkurencyjność polskiego przemysłu.

Wobec gwałtownie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w naszym regionie, w szczególności w związku z agresją militarną Rosji na  Ukrainę, Polska stanęła przed nowymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem nam bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju.

 

W tej sytuacji sprawą urastającą do rangi najważniejszego priorytetu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski wobec  rosnącego na przestrzeni  ostatnich lat uzależnienia od rosyjskiego gazu i ropy. Jest oczywiste, że uzależnienie europejskiej gospodarki od rosyjskiego gazu zwiększa wpływy polityczne Kremla w Europie. Widać to przy okazji zbrojnego konfliktu na Ukrainie. Taki scenariusz powinien zdejmować sen z powiek każdemu odpowiedzialnemu polskiemu rządowi. Sprawa ta ma też istotny wymiar ekonomiczny, jest bowiem ściśle związana z zapewnieniem konkurencyjności polskiej gospodarki,  jej rozwojem i tworzeniem nowych miejsc pracy, a tym samym podnoszeniem jakości życia Polaków. W związku z tym oczywistym jest, że interesem polskiej gospodarki jest  obrona przemysłu i  energetyki węglowej.

W zmieniającej  się obecnie sytuacji wymaga przedefiniowania stosunek naszego państwa do tzw. polityki klimatycznej wprowadzonej przez kraje UE, a w szczególności do tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego. Otóż jego celem jest wyeliminowanie produkcji energii z węgla,  a co za tym idzie – likwidacja jego wydobycia. Chodzi o zastąpienie energetyki węglowej – gazową, jądrową, bądź pozyskiwaną z tzw. odnawialnych źródeł energii. Konsekwencją tego jest sztuczne nakładanie na produkcję energii z węgla dodatkowych kosztów w postaci parapodatku (zakup emisji CO2). Ma to ostatecznie doprowadzić  energetykę węglowa i przemysł wydobywczy do całkowitej likwidacji. Premier E. Kopacz podczas szczytu w Brukseli (po wcześniejszej wstępnej zgodzie D. Tuska) zaakceptowała wielokrotny wzrost stawki parapodatku płaconego przez elektrownie węglowe.

W Polsce posiadamy największe w Europie zasoby węgla kamiennego i brunatnego, który jest podstawą naszej gospodarki. Do tego produkcja energii z węgla jest najtańsza jeśli porównać ją do energetyki opartej na gazie, atomie, czy tzw. OZE. Co uderzające, dzisiaj w Polsce buduje się głównie elektrownie oparte na rosyjskim gazie, tymczasem polskie kopalnie węgla znalazły się na skraju przepaści. Eksperci zaś słusznie alarmują o przerwach w dostawach prądu w najbliższych latach i znacznym wzroście jego ceny.  Trzeba mieć też na względzie, że kraje, które forsują opodatkowanie CO2,  to jest tzw. dekarbonizację, posiadają: zeroemisyjne elektrownie atomowe  (Francja), zagwarantowany dostęp do relatywnie taniego gazu (Niemcy), ewentualnie wielkie elektrownie wodne (Szwecja), czy wiatrowe (Dania).

            Tu chodzi także o konkurencję.  Wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i wyzwań związanych z naszym bezpieczeństwem Polska powinna pójść śladami Australii, która kilkanaście miesięcy temu odeszła od polityki CO2, stawiając na rozwój przemysłu i energetyki węglowej, czy Kanady, która zrobiła to trzy lata wcześniej.

Wzywamy rząd i Prezydenta RP do podjęcia poważnej debaty nad renegocjowaniem  udziału Polski  w tzw. pakiecie klimatyczno-energetycznym poprzez doprowadzenie do zawieszenia jego obowiązywania na terenie naszego kraju.

 

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek
Prezes Polski Razem Jarosław Gowin
Prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro


 

Polecane strony