15. Reality Shopka Szoł - SHOPKA & PRZYJACIELE

Tradycja realizowanej w Teatrze Groteska politycznej shopki już na trwałe wpisała się w krajobraz nie tylko krakowskich, ale i ogólnopolskich wydarzeń. Nic dziwnego, jest to bowiem okazja do spotkania polityków różnych opcji w niecodziennym otoczeniu i atmosferze.

15. Reality Shopka Szoł odbędzie się 31 stycznia 2015 r. o godz. 20.00 i podobnie jak w ubiegłych latach, na scenie Teatru Groteska wystąpią najsłynniejsze postaci sceny politycznej w Polsce. Do tej pory swój udział potwierdzili następujący Artyści: Kazimierz Barczyk, Robert Biedroń, Stanisław Bisztyga, Krzysztof Cugowski, Kazimierz Czekaj, Tadeusz Cymański, Zbigniew Ćwiąkalski, Andrzej Dera, Dariusz Joński, Agnieszka Kamińska, Beata Kempa, Andrzej Kosiniak-Kamysz, Wojciech Kozak, Jacek Krupa, Bogusław Krzeczkowski, Jacek Kurski, Jacek Majchrowski, Agnieszka Malatyńska, Katarzyna Matusik-Lipiec, Joanna Mucha, Janina Paradowska, Ireneusz Raś, Jan Rokita, Joanna Senyszyn, Stanisław Sorys, Róża Thun, Andrzej Zoll.

Zapraszam Państwa do lektury całości artykułu:

http://www.groteska.pl/aktualnosci/15-reality-shopka-szol---shopka-przyjaciele 

Polecane strony