Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

SP przeciwko egzekucji polskiego górnictwa!

Rząd w trybie przyspieszonym chce przeprowadzić przez Sejm ustawę o górnictwie. Suchej nitki na tym dokumencie nie pozostawili wczoraj posłowie Patryk Jaki oraz poseł Beata Kempa, którzy prezentowali stanowisko KP SP.

 

Wystąpienie poseł B. Kempy

Wysoka Izbo! Pragnę uspokoić rozemocjonowaną Platformę Obywatelską, że Sprawiedliwa Polska bę­dzie przeciwko temu projektowi ustawy, który jest jawnym przejawem nie tyle likwidacji polskiego gór­nictwa, nie tyle tego, o czym tu było opowiadane, ale to jest zwykła, panie ministrze, egzekucja polskiego górnictwa. Tak trzeba nazwać ten projekt ustawy.

Pytam, szanowni państwo, bo nie ma pani pre­mier, nie ma poprzedniego pana premiera, gdzie by­liście przez 8 lat? Gdzie był nadzór właścicielski? Gdzie było Mini­sterstwo Gospodarki? Co robiliście w tym czasie, że nagle dzisiaj obudziliście się i we wszystkich stacjach telewizyjnych o tym mówicie, a też tym górnikom mówicie, że za miesiąc kompania upadnie, i stawiacie wszystkich pod murem? Gdzie byliście do tej pory? Powiem wam, co robiliście. Był pewien taki rząd, wy­dało się to w pewnych nagraniach: kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, kłamaliśmy w południe. I, parafrazując, kłamaliście przed jednymi wybora­mi, kłamaliście przed drugimi wyborami, a teraz doszło to do trzeciego szeregu. Dzisiaj tak naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, nastąpi egzekucja polskich kopalni. Rozpoczęło się wasze wejście w wydumaną religię pakietu klimatyczno-energetycznego. Jak mó­wiliśmy tam, na Śląsku, że docelowo będzie stra­ta ok. 500 tys. miejsc pracy, to śmialiście się nam w twarz, a to jest dopiero początek. Gdy mówiliśmy, że polskie PKB spadnie o minimum 2% z powodu tego wydumanego pakietu, nikt nie chciał słuchać. Dzisiaj jest początek tego końca. To nie jest w porządku.

Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, zadać kilka pytań panu ministrowi, może odpowie pan premier czy pan wicepremier. Czy prawdą jest, że polskie gór­nictwo przynosi dochody budżetowi państwa? Czy to jest prawda? Jakie to dochody? Proszę powiedzieć, jakimi podatkami obłożyliście polski węgiel, co zro­biliście, żeby było embargo na rosyjski węgiel. Proszę powiedzieć dzisiaj Polakom, jaka jest średnia pensja górnika, tylko proszę jej nie zafałszować, wliczając w to podwyższoną pensję prezesów spółek. Próbowa­liście zarządzać konfliktem, bo to umiecie najlepiej, skonfliktować polskie społeczeństwo z górnikami, pokazać, że oni mają nie wiadomo co. A oni pokazy­wali te kwitki, pokazywali je. Ja je widziałam. Te parę złotych za to fedrowanie na dole. Wstydziliby­ście się. Te średnie pensje zostały zawyżone przez pensje kolejnych mianowanych przez was prezesów, a oni dzisiaj się budzą i mówią, że za miesiąc kompa­nia upadnie? Proszę to pokazać, proszę to uczciwie powiedzieć i nie konfliktować górników ze społeczeń­stwem, bo nie dało się już oszukać. W stacji, która nie jest nam przychylna, pokazano, że 67, niemal 70% społeczeństwa stoi dzisiaj murem za górnikami. Tam, na tych ulicach, nie stoją sami przedstawiciele związków, które próbujecie tu obśmiewać. Tam są zwykli Polacy.

Dlatego dzisiaj my, w duchu odpowiedzialności za kraj, za nasze polskie złoto, powinniśmy to odłożyć. Powinniśmy to odłożyć, dlatego że ta spółka, której mają być przekazane te kopalnie, i było to dzisiaj tu powiedziane, i trzeba to jasno wyartykułować, ma likwidować i sprzedawać nieruchomości. Taka jest prawda. Nie okłamujcie więcej tych ludzi, nie stawiaj­cie ich pod murem.

Panie pośle Gadowski, sprawozdanie tej komisji brzmiało dzisiaj jak testament Platformy Obywatel­skiej. Wstydziłby się pan. Obiecywać odprawy w wy­sokości 24-miesięcznych pensji? Powiem coś państwu: górnik ma honor i nawet gdyby pan im obiecał 24 pańskie pensje, to on chce pracy, nie chce tej jałmużny. Chce pracy. Była tu mowa o biedzie. Tak, wyemigrowało już ze Śląską jedno potężne państwo. Wyemigrują kolejni…

 

źródło: sejm.gov.pl


 

Polecane strony