Okręgowe Fora Kobiet do Premiera ws. opiekunów osób niepełnosprawnych

Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej

     W imieniu Okręgowych Forów Kobiet Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie i oburzenie Pańską postawą wobec rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne. Jako szef polskiego rządu i polityk aspirujący do miana Europejczyka nie wykazał Pan postawy licującej z tak wysoko postawionymi standardami.

        Nie rozumiemy dlaczego w tej, tak ważnej dla całego społeczeństwa sprawie, jaką jest opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, musiało dojść do desperackiej próby okupowania budynku Sejmu RP przez matki? Dlaczego rodzice, narażając życie i zdrowie własnych dzieci, wymagających całodobowej pielęgnacji były zmuszone do zwrócenia na siebie uwagi w tak drastyczny sposób? Czy patrząc na matki i ojców dzieci niepełnosprawnych nie czuje się Pan odpowiedzialny za ich cierpienie i trudności, które przychodzi im napotykać każdego dnia?

My, kobiety skupione w Okręgowych Forach Kobiet Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro jesteśmy niezwykle wrażliwe na problem traktowania najsłabszych członków społeczeństwa. Angażujemy się w pomoc dla tych, którzy są słabsi, bezbronni i potrzebujący wsparcia. Z przerażeniem obserwujemy Pańskie słowa i gesty, pozbawione empatii i jakichkolwiek uczuć. Nie słucha Pan żadnych racjonalnych propozycji rozwiązań, oferując jałmużnę dla tych heroicznych opiekunów.

Domagamy się zatem, aby żądania protestujących rodziców w kwestii zasiłku pielęgnacyjnego dla rodzica z tytułu całkowitej rezygnacji z pracy wzrósł z 820 zł obecnie do poziomu płacy minimalnej brutto (w 2014 r. jest to 1680 zł) nie w kolejnych latach, ale jeszcze w 2014 r. Jesteśmy przekonane, że środki na wsparcie rodzin znajdą się w publicznej kasie. Wystarczy tylko umiejętnie, oszczędnie i uczciwie gospodarować publicznymi pieniędzmi. Trzeba ustawiać priorytety i zadawać sobie nieustannie pytanie, co jest ważniejsze, dobro obywateli, czy doraźny egoistyczny sukces elity rządzącej, w postaci nieudolnych decyzji w kwestii kosztownej budowy dróg, nieopodatkowanych hipermarketów, zakupu drogich Pendolino, a także wytwornych podróży i imprez, za które przyszło płacić wszystkim z nas.

Domagamy się także wprowadzenia głębokich zmian społecznych, w których rodzina, małżeństwo, tradycja, wpływ rodziców na wychowanie dzieci, będą spełniały prawdziwe, europejskie standardy, a rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci będą miały zapewniony godny byt w tak szczególnie trudnym dla nich położeniu.


Z poważaniem,

Okręgowe Fora Kobiet

Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro


 

Polecane strony