Order Orła Białego dla płk. R. Kuklińskiego

W 10. rocznicę śmierci pułkownika R. Kuklińskiego Solidarna Polska zwróciła się do ministra obrony narodowej o pośmiertne mianowanie pułkownika na stopień oficerski generała oraz wysłała pismo do prezydenta RP, do premiera oraz do Kapituły Orderu Orła Białego z prośbą o nadanie Kuklińskiemu najwyższego odznaczenia państwowego –  Orderu Orła Białego.

 

 

Dzisiaj opinia publiczna posiada już tak dużą wiedzę na temat działań podejmowanych przez pułkownika, że nie mamy żadnych wątpliwości, że był wielkim bohaterem, który przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego. Powinniśmy być dumni, że ten człowiek był Polakiem.

Pułkownik Ryszard Kukliński podejmując decyzję o nawiązaniu współpracy z CIA,
z narażeniem życia swojego i swojej rodziny przekazał amerykańskiemu wywiadowi ponad 40 tys. stron tajnych dokumentów. Dokumenty te dotyczyły m.in. planów użycia broni nuklearnej przez ZSRR, danych technicznych modeli sowieckiej broni (m.in. czołgu T-72 oraz rakiet Strzała-2), rozmieszczenia radzieckich jednostek przeciwlotniczych na terenie Polski oraz NRD, metod zapobiegania namierzaniu obiektów przez satelity szpiegowskie stosowanych przez Armię Radziecką, a także planów wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Informacje przekazywane przez pułkownika Kuklińskiego miały unikalną wartość wywiadowczą.

W opinii historyków ujawnienie USA planów wojskowych przygotowywanej latami inwazji na kraje zachodniej Europy miało kluczowy wpływ na przebieg zimnej wojny.


 

Polecane strony