SP wydaje wojnę pedofilom!

Solidarna Polska chce publicznego rejestru pedofilów na wzór amerykański oraz wprowadzenia zasady „Dwa razy i po pedofilu” – w przypadku drugiego ciężkiego przestępstwa seksualnego przeciwko dzieciom, sprawca skazywany będzie na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Solidarna Polska złożyła dzisiaj do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ogólnodostępnym, Krajowym Rejestrze Pedofilów. Taki rejestr pozwoliłby na łatwe sprawdzenie, czy nauczyciel w szkole, instruktor sportowy, wychowawca na koloniach nie był wcześniej karany. Solidarna Polska proponuje także, aby każdy pracodawca miał obowiązek sprawdzenia w rejestrze pracownika, który będzie pracował z dziećmi. Dla Solidarnej Polski najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Chcemy wprowadzić rozwiązania, które sprawdzają się w innych krajach. Nasz projekt był wzorowany na istniejących już i funkcjonujących rozwiązaniach z USA.  Dr J. Czabański, autor projektu SP, przedstawił na konferencji, jak podczas swojej pracy w USA mógł w każdej chwili sprawdzić, czy w otoczeniu nie ma osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy rodzic w Stanach Zjednoczonych może odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Solidarna Polska chce, aby rejestr był publicznie dostępny dla rodziców, którzy w ten sposób będą mogli chronić swoje dzieci. Nie możemy, powołując się na ochronę danych osobowych twierdzić, że pedofile mają prawo do ochrony, jeżeli wiąże się to z narażeniem innych ludzi na niebezpieczeństwo.

Solidarna Polska złoży także w Sejmie projekt zmian z kodeksie karnym wprowadzający zasadę „2 razy i po pedofilu”, na wzór amerykańskiej zasady „three strikes and you’re out”.  Zmiana ta zakłada, że w przypadku recydywy, za drugie brutalne przestępstwo seksualne wobec dziecka, przestępca byłby skazywany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Jest to kolejny projekt Solidarnej Polski zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Już w ubiegłym roku proponowaliśmy zaostrzenie kar za przestępstwa zgwałcenia, w tym, w szczególności, za gwałty na dzieciach. Ten projekt został w Sejmie odrzucony. Przyszedł czas na wypowiedzenie pedofilom wojny, społeczeństwo ma prawo wygrać tę batalię, tak jak wygrano tę wojnę w USA. 

Polecane strony