„Nowe Państwo, Nowa Konstytucja”

Tematem przewodnim wydarzenia, które zgromadziło 1200 osób z całego kraju, było hasło:
"Nowe Państwo, Nowa Konstytucja".

W promowanym przez Solidarną Polskę projekcie "nowej konstytucji" opowiadamy się za: wprowadzeniem w Polsce systemu prezydenckiego, w którym prezydent przejmie obowiązki premiera; znaczącym ograniczeniem immunitetu; zawieszenia finansowania partii politycznych z budżetu państwa; zmianą ordynacji wyborczej na mieszaną (proporcjonalną z okręgami jednomandatowymi); likwidacją Senatu oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; zmniejszeniem o połowę liczby posłów; realnym wpływem głosu obywateli w instytucji referendum.

 

Polecane strony