Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

DRAMAT RODZINY W KRAKOWIE - OGRANICZYĆ MOŻLIWOŚĆ ODBIERANIA DZIECI PRZEZ URZĘDNIKÓW.

 

Solidarna Polska chce ograniczyć możliwość 
odbierania dzieci przez urzędników.

 

Polskie przepisy zbyt łatwo pozwalają odbierać dzieci ich opiekunom prawnym. Dzieje się tak szczególnie często w przypadku ubóstwa rodziców, co doprowadza do krzywdy wielu rodzin. Państwo powinno pomagać takim rodzinom, bowiem dzieci winny wychowywać się w otoczeniu najbliższych im osób, a nie w domach dziecka, gdzie koszt utrzymania jednego dziecka jest wielokrotnie większy niż w domach rodzinnych.

Solidarna Polska zwróciła się do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz o rozszerzenie najbliższego posiedzenia Izby w dniach 6-8 marca br. o punkt, obejmujący informację Ministra Sprawiedliwości na temat możliwych zaniedbań funkcjonariuszy publicznych, jakie mogły mieć miejsca przy podejmowaniu decyzji wymiaru sprawiedliwości w Krakowie związanych z rodziną Bajkowskich. Solidarna Polska zwróci się także, by Minister Sprawiedliwości dokonał przeglądu spraw, w których dzieci decyzją sądu zostały umieszczone poza środowiskiem rodzinnym.

W związku z nadmierną ingerencją państwa w życie rodzinne, Solidarna Polska wnosi o zwołanie w trybie pilnym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która powinna dokonać analizy obowiązujących przepisów pod kątem zapewnienia należytej ochrony polskiej rodziny. Wartym rozważenia jest wprowadzenie 24-godzinnych sądów rodzinnych oraz zapewnienie obowiązkowych wydziałów rodzinnych w sądach rejonowych. Dobro dzieci i polskich rodzin jest najważniejszą wartością prawidłowego funkcjonowania całego społeczeństwa.

 ZOBACZ KONFERNECJE PRASOWĄ NA TEN TEMAT Z UDZIAŁEM POSEŁ BEATY KEMPY 

 

 

 

Polecane strony