Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

SKANDAL W ŻŁOBKACH - ZAMONTOWAĆ KAMERY DLA RODZICÓW.

 Skandal w żłobku – zamontować kamery dla rodziców. SP składa projekt ustawy.

Bezpieczeństwo naszych dzieci jest dla nas, społeczeństwa, a także dla Solidarnej Polski priorytetem. W związku z ostatnim bulwersującym, a także noszącym znamiona przestępstwa wydarzeniem w żarskim żłobku, przygotowaliśmy rozwiązanie legislacyjne w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Projekt ustawy zakłada m.in. że dyrektor placówki, zgodnie z prawem, będzie mógł zainstalować system monitorujący w żłobku lub klubie dziecięcym. Obowiązek instalacji takich urządzeń będzie w sytuacji, gdy z wnioskiem wystąpi co najmniej połowa rodziców albo opiekunów prawnych. 

W kwestii finansowania proponujemy solidarność rodziców albo opiekunów prawnych. Oprócz tego będzie istniała prawna możliwość przeznaczenia dodatkowych środków na ten cel w postaci dotacji celowej rady gminy.

Warto zaznaczyć, że monitoring online dostępny jest często dla rodziców, którzy posyłają swoje pociechy do prywatnych przedszkoli czy żłobków.

Najważniejsze jest, by państwo, poprzez przyjazne rodzinie rozwiązania prawne, chroniło dzieci, które są przecież naszą przyszłością.

 

Polecane strony