Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

PRACA TYLKO DLA WYBRANYCH?

 
Solidarna Polska domaga się debaty o sytuacji na rynku pracy.

Z każdym miesiącem zwiększa się liczba osób, pozostających bez pracy. Dramat bezrobocia dotyka coraz większej ilości polskich rodzin. Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła w grudniu 2012 roku poziom 13,4%, z czego najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w województwach: warmińsko-mazurskim (21,2%) oraz zachodniopomorskim (18,1%). Kolejne zakłady pracy zapowiadają znaczne redukcje pracowników, co spowoduje znaczące pogorszenie sytuacji pracowników. Oficjalne dane nie pokazują rzeczywistej skali bezrobocia, bowiem wiele osób nie wykonuje żadnej pracy, nie rejestrując tego faktu. Dane te nie uwzględniają również milionów osób, które wyemigrowały poza granice naszego kraju w poszukiwaniu pracy.

Solidarna Polska domaga się natychmiastowego uruchomienia środków finansowych, jakie znajdują się na rachunku bankowym Funduszu Pracy w wysokości 6 mld złotych, który został powołany do aktywnej walki z bezrobociem. Państwo powinno podjąć zdecydowaną działania, by wspierać osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy. Ponadto Klub Parlamentarny Solidarna Polska złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o punkt, obejmujący zaprezentowanie przez premiera Donalda Tuska działań rządu w sferze ograniczenia bezrobocia w obliczu tak szybko rosnącej liczby osób, pozostających bez pracy, jak również wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, tworzących największą liczbę nowych miejsc pracy.

 

Polecane strony