Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

BEZPIECZNA POLSKA POTRZEBNA JEST JUŻ DZIŚ! DRAMAT W ŁODZI - ZAOSTRZYĆ KARY ZA ZABÓJSTWA.

 Dramat w Łodzi – Solidarna Polska domaga się zaostrzenia kar za zabójstwa.

W ostatnich dniach opinia publiczna została wstrząśnięta brutalnym zabójstwem młodego mieszkańca Łodzi, który stanął w obronie swojej koleżanki, jak również bandyckiego napadu w Żyrardowie, w wyniku którego pokrzywdzony stracił palce. Państwo powinno podjąć zdecydowaną walkę z rosnącą liczbą popełnianych przestępstw, by obywatele naszego kraju mogli czuć się bezpiecznie.

Solidarna Polska złożyła projekt nowelizacji przepisów Kodeksu karnego, które zwiększa zagrożenie karą pozbawienia wolności za najokrutniejsze zabójstwa, w tym ze szczególnym okrucieństwem, pozwalając na wymierzenie kary nie mniejszej niż 25 lat pozbawienia wolności albo dożywocia. Praktyka orzecznicza polskich sądów wskazuje, iż o wymiarze kary decydują dolne granice zagrożenia, stąd konieczne są zmiany w obowiązujących przepisach. Kara za dopuszczanie się brutalnych przestępstw powinna być surowa i adekwatna do wyrządzonego zła. Polska należy do krajów, w których są orzekane łagodne kary za zabójstwa, co przyczynia się do niskiego poczucia bezpieczeństwa obywateli.

Ponadto Solidarna Polska domaga się również, by minister spraw wewnętrznych przedstawił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, o której zwołanie wystąpią posłowie Solidarnej Polski, informację o środkach finansowych przeznaczanych obecnie na prewencyjne działanie policji, a także na działania o charakterze operacyjno-kryminalnym. Społeczeństwo ma prawo do zapewnienia bezpieczeństwa ze strony powołanych organów państwa oraz surowego karania sprawców brutalnych przestępstw.

 

Polecane strony