Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Beata Kempa: Popieram w wyborach na burmistrza Kazimierzy Wielkiej Pana Janusza Nawrota

 Proszę Państwa o głos na Pana Janusza Nawrota, kandydata na burmistrza Kazimierzy Wielkiej.


Program Pana Janusza Nawrota:

NIE TRWANIE LECZ DZIAŁANIE!

NIE ADMINISTROWANIE LECZ INWESTOWANIE!

NIE STAGNACJA LECZ ROZWÓJ!

 

Sytuacja finansowa Miasta i Gminy Kazimierza Wielka jest bardzo trudna. Realizacja budżetu jest zagrożona, a do jego zbilansowania na 2013 rok może zabraknąć około 4 milionów złotych.

 

Zadłużenie gminy obecnie sięga 58,5% przy dopuszczalnym 60%, a po jego przekroczeniu zagraża nam "zarząd komisaryczny", a co za tym idzie rozwiązanie rady Gminy i odwołanie burmistrza.

 

W związku z tą sytuacją za priorytetowe w moim działaniu uważam:

 

 

 

Stabilizację finansową Gminy a następnie stopniową jej poprawę.

 

Pierwszymi działaniami muszą być kroki nakierowane na analizę finansową (wpływy, dochody, wydatki, koszty) związane z realizacją działań statutowych gminy i jeżeli będzie taka konieczność-możliwe szybkie korekty (oczywiście w ramach dopuszczalnych prawem).

Być może należy renegocjować z wykonawcami umowy, oraz koszty wykonawstwa niektórych inwestycji, a przynajmniej zmniejszenia i prolągowanie w czsie spłat zobowiązań w stosunku do tych firm.

 

Dokończenie już rozpoczętych inwestycji (zbiornika retencyjnego, wodociągów, oczyszczalni, itd.. )

 

Należy je prześledzić i poddać dodatkowej analizie zarówno z pragmatycznego a przede wszystkim ekonomicznego punktu widzenia. Należy dokończyć już rozpoczęte inwestycje, albowiem wstrzymanie lub zaniechanie, może być bardziej kosztowne dla gminy! - ze względu na różnego rodzaju zapisy w umowach - odszkodowania i kary; zarówno w sosunku do wykonawców jak i programów unijnych, które w te realizacje są zaangażowane.

 

 

Rozwój i inwestycje a co się z tym wiąże stworzenie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia,

jest najważniejszym kierunkiem mojego działania. Obecnie bezrobocie sięga 12%, z tendencją do wrostu.

 

Są dwa sposoby zażegnania problemów ekonomicznych gminy:

 

Pierwszy - poprzez oszczędności i cięcie kosztów, wydatków związanych z działalnością gminy

 

Drugi - poprzez zwiększenie wpływów i dochodów gminy.

 

Aby misato i gmiana mogły się prawidłowo rozwijać muszą być spełnione obydwa warunki! Jednak osobiście preferuję i jestem zwolennikiem realizacji drugiego punktu tj. rozwój i inwestycje - jako priorytetowego. Zapewniło by to gminie większe wpływy z podatków od firm i działalności gospodarczych, a co za tym idzie budżet gminy byłby nie zagrożony w kolejnych latach a dla społeczeństwa większe możliwości pracy, szczególnie dla młodych ludzi.

Obecnie bezrobocie przekracza 12 % z tendencją do stałego wzrostu, a to że oficjalnie nie jest wyższe na dzień dzisiejszy to należy zawdzięczać tylko coraz większej emigracji za pracą naszych współmieszkańców przede wszystkim za granice jak i do większych aglomeracji typu Kraków, Śląsk, Kielce itd.

 

 

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz większego i mniejszego biznesu (kupiectwa, rzemiosła, handlu, usług, produkcji) oraz wszelkiego rodzaju małych firm, dających zatrudnienie miejscowej ludności.

 

Zaciśnienie współpracy, pomoc, wspieranie w ramach dozwolonych prawem lokalnym przedsiębiorstwom i firmom, zatrudniających miejscowych pracowników, ale także tym najmniejszym działających częstokroć jako jednoosobowa firma- ma decydujące i nieprzecenione znaczeniie dla tutejszego rynku pracy jak i dla ekonomi całej gminy (poprzez płacenie różnego rodzaju podatków).

Dlatego też każdy większy czy mniejszy producent, rzemieślnik, kupiec, usługodawca jest wraz z rolnikami - solą tej ziemi!!!

Niestety zarówno rolnicy jak i kupcy czy rzemieślnicy nie byli zbyt docenionymi grupami zawodowymi w przeszłości, a to na ich barkach i pracy, i związanymi z nimi obciążeniami finansowymi (ZUS, podatek dochodowy, VAT) spoczywało utrzymanie i rozwój gminy. Jednakże w ostatnich latach upadło wiele sklepów, sklepików, kiosków, zakładów rzemieślniczych jak i usłuowych, a tych co pozostali kondycja finansowa jest nie najlepsza.

Głównym powodem jest powstała konkurencja sieci supermarketów jak i w znacznym stopniu pogarszające się mozliwości nabywcze konsumentów.

 

Stworzenie specjalnej strefy ekonomicznej z ulgami dla przedsiębiorców i inwestorów, aby im umożliwić jak najdogodniejsze warunki do inwestowania, co znacznie poprawiło by sytuację ekonomiczną zarówno tutejszej społeczności jak i gminy.

 

Ten punkt powinien być priorytetem działania każdego burmistrza (współdziałając wraz ze Starostą) niezależnie od tego kto nim zostanie i jakie ugrupowanie czy partię będzie reprezentował, ponieważ leży to w interesie Nas wszystkich!

Przykładem takiego działania są Niepołomice jak i ostatnio poszerzona strefa ekonomiczna Krakowa. Dlaczego to my jako gmina a nawet powiat nie ubiegaliśmy się do tej pory o taki status - tego niewiem?

Tym bardziej, że mamy ku temu przedewszystkim główny "Atut"- mianowicie to, że według danych statystycznych z 2008 roku dochód gminy na osobę wynosił zaledwie 1 691 zł i jest to najgorszy wynik w kraju na 2478 gmin. Jesteśmy najbiednijszą gminą w Polsce.

Pozyskiwanie i przygotowanie terenów pod inwestycje wraz z całą infrastrukturą jest wyższą koniecznością i jedyną szansą na sciągnięcie i zainteresowanie jakichkolwiek inwestorów, którzy są Nam potrzebni jak powietrze! - inaczej grozi nam całkowita zapaść gospodarcza. Nie muszę przypominać, że od ponad 20 lat w Kazimierzy Wielkiej ani okolicy nie powstały właściwie żadne nowe miejsca pracy w przemyśle czy produkcji a wręcz przeciwnie - upadły i zlikwodowano po kolei Unitrę, Walce, Cukrownie, Cegielnie, itd.

Miasto nie może się jedynie opierać na handlu i budżetówce!

 

 

Staranie o zmianę przeznaczenia zbiornika retencyjnego na zbiornik retencyjno-rekreacyjny, zalesienie okolic zbiornika, a przez to rozwój turystyki.

 

Zbiornik sam w sobie jest dla miasta jakąś dającą się wymierzyć konkretną korzyścią ale jego prawdziwe znaczenie rośnie gdy uda nam się zmienić jego przeznaczenie z retencyjnego na rekreacyjno-retencyjny z naciskiem na to pierwsze a co za tym idzie rozwój turystyki.

Plaża, przystań, żaglówki a wokół strefa leśna i zieleni z możliwością prowadzenia różnego typu działalności usługowej i gastronomicznej.

Możliwość wydzielenia obszaru pod sprzedaż i budowę domków letniskowych a w dalszej odległości na terenach Słonowic budowy osiedla domków jednorodzinych, to wizja jaka byłaby najlepszą dla tej inwestycji i otaczającego go terenu. Poprzez sprzedaż działek zarówno pod domki letniskowe jak i domy jednorodzinne miasto mogłoby zarobić konkretne pieniądze co nie jest bez znaczenia w obecnej rzeczywistości finansowej.

 

 

Ogromna szansa i możliwość powstania kompleksu uzdrowiskowo-wypoczynkowego, poprzez wykorzystanie potwierdzonych zasobów wód leczniczych i geotermalnych okolic Kazimierzy Wielkiej.

 

Wizja stworzenia trójkąta Busko-Zdrój - Solec Zdrój - Kaziemirza Wielka jest bardzo realna i dająca ogromną nadzieję i szanse na rozwój ekonomiczny naszej gminy.

 

Według danych wynikających z analizy wody pozyskanej na głębokości 770 m, podczas odwiertu w 1964 roku w Odonowie, wydajność około 400m3 na dobę a temperatura wody wynosi 30°C. Stopień zmineralizowania i zasiarczenia wody w wielu parametrach przewyższa jakością i wydajnością wody zarówno w Busku Zdroju jak i Solcu Zdroju. Dodatkowym elementem jest ich wysoka temperatura +30°C co dodatkowo stwarza możliowść wykorzystania ich jako tanich żródeł energii odnawialnej.

 

 

Bardzo istotnym i ważnym działaniem jest ubieganie się i pozyskiwanie jak największej ilości środków finansowych zrówno z funduszy jak i programów krajowych oraz unijnych.

 

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną Miasta i Gminy zamierzam po wygraniu wyborów oraz po zaprzysiężeniu na stanowisko burmistrza wnioskować o zmniejszenie mojego uposażenia o przynajmniej 30%.

 

Uzyskując Państwa poparcie, zapewniam dołożyć wszelkich starań aby godnie i z poświęceniem reprezentować wyborców i sprawować funkcję burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.

 

Za moją kandydaturą nie stoją słowa lecz konkretne działania!


 

Polecane strony