Poseł Beata Kempa na spotkaniu z mieszkańcami Gliwic

  18 czerwca 2012 roku w Gliwicach z mieszkańcami miasta oraz grupą działaczy Solidarnej Polski spotkała się posłanka Beata Kempa. Głównym tematem była jedność prawicy i wspólne zwycięstwo w przyszłych wyborach. Obecni byli także przedstawiciele tyskich struktur:Aleksander Chłopek, Wiesław Węglarz, Mateusz Gruźla, Krzysztof Kazberuk. Po spotkaniu koordynator Wiesław Węglarz, w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz obywateli polskich mieszkających za wschodnią granicą wręczył pani poseł petycję podpisaną przez Grzegorza Bandera, poruszającą problem Karty Polaka (tekst poniżej). Tyszanie otrzymali od posłanki obietnicę potraktowania sprawy jako pilnej.

 

Polecane strony