Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S3 Nowa Sól- Legnica – Lubawka


Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S3 Nowa Sól- Legnica – Lubawka

 

 

Przez województwo dolnośląskie przebiega kluczowy odcinek drogi ekspresowej S3, która stanowi część europejskiego szlaku komunikacyjnego E65. Łączy on przede wszystkim zespół portów morskich Świnoujście - Szczecin na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, zagłębie miedziowe do południowej granicy z Republiką Czeską. Droga ekspresowa S3 stanowi nie tylko fundament komunikacji pomiędzy północą a południem Europy, ale przede wszystkim jest podstawową arterią budującą sprzężenia zwrotne pomiędzy największymi ośrodkami miejskimi Polski Zachodniej. E65 - trasa łączy miasto Malmö w Szwecji, będące ważnym ośrodkiem gospodarczym i portowym, z południem Europy, a dokładniej z miejscowością Chania w Grecji.

Budowa tej drogi będzie koniecznym motorem napędowym wzrostu społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-niemieckiego. Jej znaczenie powinno zwiększyć się w kontekście przywrócenia żeglugi na rzece Odrze, co w konsekwencji spowoduje łącznie znaczący wzrost atrakcyjności i konkurencyjności tego obszaru Polski.

Realizacja tej inwestycji przyczyni się także do wykorzystania istotnego potencjału turystycznego Polski Północnej i Południowej, tworząc ważny szlak turystyczny. Paradoksem jest sytuacja, w której aktualnie Polacy, przemieszczając się w kierunku północ - południe, korzystają z niemieckiej infrastruktury transportowej wraz z jej otoczeniem gospodarczym. Jestem przekonany, że czas już najwyższy, aby realizacja tej inwestycji generowała także wartość dodaną dla rodzimej gospodarki.

Droga ekspresowa S3 jest również jednym z głównych elementów budowania spójności społecznej, gospodarczej, a przede wszystkim terytorialnej.

Podczas spotkania w sprawie budowy S3 na odcinku Nowa Sól - Legnica – Lubawka Prezydent Jeleniej Góry, Marcin Zawiła, Wicestarosta Powiatu Jeleniogórskiego, Zbigniew Jakiel, Burmistrz Kowar, Mirosław Górecki, Wójt Mysłakowic, Zdzisław Pietrowski, a także ze strony czeskiej Jan Sobotka, przedstawiciel tamtejszego Związku Gmin podpisali "Karkonoski Apel w sprawie dokończenia budowy drogi D11/S3".

W piśmie samorządowcy podnoszą potrzebę budowy tej trasy, która według nich otwiera nie tylko Kotlinę Jeleniogórską i Karkonosze, ale też Legnicę dla ludzi podróżujących z północy na południe Polski. Aby budowa się rozpoczęła, dolnośląski odcinek S3 musi zostać wpisany przez ministerstwo transportu do rocznych planów budowy dróg. GDDKiA powinna też dostać pieniądze: koszt odcinka Nowa Sól - Legnica wyceniono na ok. 3 mld zł, a drugi fragment, do granicy w Lubawce, na ponad 4 mld zł.

  

    W związku z powyższym pytam:

   1. Czy dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 Nowa Sól- Legnica – Lubawka zostanie wpisany do planu budowy dróg. Jeśli tak, to w jakim terminie?

   2. Czy Pański resort opracował szczegółowy harmonogram realizacji budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Nowa Sól- Legnica – Lubawka?

3. Czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykonało całościową analizę skutków finansowych, gospodarczych i społecznych ciągłego przekładania terminu realizacji wymienionej trasy?

4. Jaki jest faktyczny stan gotowości realizacji budowy drogi ekspresowej S3 biegnących przez województwo dolnośląskie?

 

 

Polecane strony