Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S5 Wrocław - Korzeńsko

 Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S5 Wrocław - Korzeńsko

 

 

Droga nr S5 z Poznania do Wrocławia liczy ok. 170 km. Dzisiaj jest jedną z najniebezpieczniejszych tras w Polsce. W ostatnich latach było tu ponad 2400 kolizji i ponad 230 wypadków. Zginęły 72 osoby, a 322 zostały ranne. W dniu 25 stycznia 2011 r. uchwałą Rady Ministrów nr 10/2011 został przyjęty ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝. Tym samym straciła moc uchwała Rady Ministrów nr 163/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie ustalenia programu wieloletniego pod nazwą ˝Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012˝ Program ten przewidywał m.in. budowę drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Projekt budowy drogi ekspresowej S5 znalazł się na liście zadań inwestycyjnych, których realizacja może zostać rozpoczęta do 2013 r.

Drogi krajowe stanowią prawie 5% wszystkich dróg publicznych w kraju, przenosząc ponad 60% ruchu. Drogi ekspresowe i autostrady stanowią najwyższą klasę wszystkich dróg publicznych.

Wojewoda dolnośląski Aleksander Skorupa wydał w dniu 15 czerwca 2012 roku zgodę na budowę odcinka S5 Wrocław – Korzeńsko. Decyzja kończy już całą procedurę i nie ma formalnych przeszkód by ta trasa była budowana. Budowa S5 została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, ale została umieszczona na rezerwowej liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. Szacowany koszt dolnośląskiej części inwestycji wyniesie ponad 2,5 miliarda zł.

Droga  ekspresowa z Wrocławia do Poznania została wykreślona z programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 jeszcze przez poprzedniego ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Nie pomogły protesty Zarządu Województwa Dolnośląskiego, spotkania marszałka i wojewody z szefem resortu.

 

 

Szybkie rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej łączącej Wrocław z Poznaniem jest sprawą kluczową dla regionu. Uważam, że należy niezwłocznie rozpocząć inwestycję tak ważnego połączenia komunikacyjnego.

 

    W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedz na następujące pytania:

 

   1. Dlaczego planowane opóźnienie w realizacji przedmiotowej inwestycji dotyczy właśnie  odcinka z Wrocławia do Korzeńska?

   2. W jakim terminie należy spodziewać się ogłoszenia przetargu na budowę dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S5?

3. Czy Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wykonało całościową analizę skutków finansowych, gospodarczych i społecznych ciągłego przekładania terminu realizacji wymienionej trasy?

4. Jaki jest faktyczny stan gotowości realizacji budowy drogi ekspresowej S5 biegnących przez województwo dolnośląskie?

 

 

Polecane strony