Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S7 Jędrzejów - Moczydło

 Interpelacja w sprawie budowy odcinka drogi S7 Jędrzejów - Moczydło

 

W żywotnym interesie Polski jest jak najszybsze stworzenie sprawnych połączeń transportowych z resztą Europy za pomocą nowoczesnej sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz innych dróg krajowych. Drogowy program rządowy powinien być priorytetowym przedsięwzięciem narodowym. Tylko dzięki temu Polska może nadrobić zaległości drogowe i nie utraci części bezzwrotnych funduszy z Unii Europejskiej.

Dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego droga S7 to droga życia i rozwoju gospodarczego dla regionu. Modernizacja tej drogi prowadzona jest etapami i trwa od lat. Pozostały do modernizacji dwa ostatnie odcinki: Skarżysko-Kamienna do granic województwa mazowieckiego oraz od Jędrzejowa do granic województwa małopolskiego. W proces przygotowywania do realizacji inwestycji na tych dwóch odcinkach intensywnie zaangażowały się samorządy. Dzięki nim rodziny zamieszkujące tereny, przez które będzie przebiegać nowa droga S7, zdecydowały się na wyburzenie dotychczas zamieszkiwanych domów, ich wyburzenie i zlikwidowanie całych gospodarstw rolnych stanowiących dla nich źródło utrzymania. Kilkadziesiąt domów i budynków gospodarczych przeznaczonych zostało do wyburzenia. Namawiani przez przedstawicieli GDDKiA o/Kielce i samorządowców zdecydowali się na budowę domów i budynków gospodarczych w innym miejscu. Zaciągnęli kredyty, licząc, że spłacą je po uzyskaniu odszkodowań za zburzone nieruchomości. Według zapewnień pracowników GDDKiA odszkodowania najpóźniej miały być wypłacone jesienią 2010 r. Kończy się I kwartał 2012 r., a ludzie dotąd nie otrzymali odszkodowań i nikt ich nie chce poinformować, kiedy je otrzymają.

Wypłata odszkodowań to zaledwie niewielki procent z ogólnej wartości kosztów budowy drogi. Wypłata odszkodowań rozwiązałaby bardzo poważne problemy wielu rodzin w województwie. Pragnę podkreślić, że bezrobocie w województwie jest bardzo wysokie i podjęcie dodatkowej pracy w celu spłacenia kredytu jest wręcz niemożliwe. Województwo świętokrzyskie jest na 11. miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia.

W ramach inwestycji „Budowa S7 odcinek Jędrzejów- Moczydło” powstanie nowy dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej S7 o długości 21 kilometrów z czterema węzłami w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Nowa droga będzie biegła po śladzie już istniejącej, wyjątkiem będzie jedynie 3-kilometrowa obwodnica Wodzisławia omijająca miejscowość po stronie wschodniej. Zaplanowano aż 36 obiektów inżynierskich typu mosty, wiadukty, przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt oraz drogi zbiorcze.

Z ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015 ˝ wykreślony został 19-kilometrowy odcinek trasy S7 z Jędrzejowa (od wsi Piaski) do granic województwa małopolskiego. Obecnie podróż z Jędrzejowa do odległego o ok. 78 km Krakowa trwa 1,5 godz. Tylko na tym niewielkim 19-kilometrowym odcinku drogi w przeciągu ostatnich 10 lat zginęło 34 osoby, było 1144 kolizji i 111 wypadków. Te zatrważające statystyki przy wciąż rosnącej liczbie samochodów na drogach i pogarszającym się stanie S7 będą wciąż rosły.

W ostatnim czasie na obwodnicy Jędrzejowa dochodzi do licznych wypadków drogowych. W przeciągu miesiąca doszło do czterech wypadków, w tym do trzech śmiertelnych. Wszystkie wyglądają podobnie - do zderzenia dochodzi po wyjeździe auta z drogi podporządkowanej. Tak zginęła w sobotę 19 maja 63-letnia kobieta. Potem w środę 23 maja po zderzeniu busa z ciężarówką rannych było sześć osób, w czwartek 24 maja w zderzeniu osobowego peugeota z autem dostawczym zginęły dwie osoby. Kolejny podobny wypadek miał miejsce we wtorek 29 maja.

Wykreślenie trasy S7 z ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015˝ stwarza wiele zagrożeń. Po pierwsze, wypłata odszkodowań będzie odroczona, gdy tymczasem kredyty są pobrane przez mieszkańców domów zamieszkałych na trasie planowanej drogi i należy je spłacać. Po drugie, należy się spodziewać, że zostanie wprowadzony zakaz remontu zamieszkiwanych dotychczas domów. Standar zamieszkiwania w nich będzie się pogarszał i ich wartość cenowa będzie malała. A zatem kiedy mieszkańcy Jędrzejowa otrzymają odszkodowanie i w jakich wysokościach, według w jakim okresie wykonanych wycen ich wartości? Po trzecie, odroczenie realizacji tych inwestycji spowoduje utratę ważności dokumentacji i konieczność opracowywania jej na nowo. Wymagało to będzie wielkiego wysiłku specjalistów, przy nieodzownym zaangażowaniu na nowo wielu milionów złotych z podatków obywateli. W tych pracach będzie należało się liczyć z utrudnieniami wynikającymi z utraty zaufania bezpośrednio, ale i pośrednio zaangażowanych w proces inwestycyjny mieszkańców naszego województwa.

Przebudowa drogi nr 7 i podniesienie jej parametrów do klasy drogi ekspresowej to w obecnym czasie standard konieczny dla normalnego rozwoju województwa.

 

    W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedz na następujące pytania:

 

   1. Dlaczego planowane opóźnienie w realizacji przedmiotowej inwestycji dotyczy właśnie  odcinka z Jędrzejowa do Moczydła?

   2. W jakim terminie należy spodziewać się ogłoszenia przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Jędrzejów - Moczydło?

3. Jakie działania powinny być podjęte, aby przyśpieszona została realizacja inwestycji, polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 odcinek Jędrzejów- Moczydło?

4. Jaki jest faktyczny stan gotowości realizacji budowy drogi ekspresowej S7 biegnących przez województwo świętokrzyskie?

5. Kiedy zostaną wypłacone mieszkańcom odszkodowania za nieruchomości położone na terenach projektowanej trasy drogi S7 w województwie świętokrzyskim?

 

 

Polecane strony