Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie zamiarów likwidacji posterunków policji w powiecie staszowskim

 Interpelacja w sprawie zamiarów likwidacji posterunków policji w powiecie staszowskim

 

Cięcia kosztów w Policji powodują zamykanie posterunków w mniejszych miejscowościach. Zwiększa to odsetek przestępczości w tych rejonach oraz budzi niepokój i strach mieszkańców. W myśl zasady, że policja powinna być bliżej mieszkańców, powinno się tworzyć więcej takich miejsc, a nie je zamykać. Rozumiem, że w dobie kryzysu gospodarczego szuka się wszędzie oszczędności, ale apeluję, żeby te cięcia nie odbywały się kosztem bezpieczeństwa mieszkańców. Takie rozwiązanie nie zapewnia sprawnego i szybkiego interweniowania Policji, podnosi koszty jej funkcjonowania, a co najważniejsze utrudnia możliwość kontaktowania się mieszkańców z Policją i nie gwarantuje prowadzenia właściwych działań prewencyjnych.

Podstawowym obowiązkiem Policji jest stać na straży porządku publicznego i zapewniać bezpieczeństwo każdemu obywatelowi.

W stanowisku Zarządu Powiatu Staszowskiego skierowanym do mojego biura poselskiego rada podnosi kwestię likwidacji posterunków:

I. Do lokalnej społeczności docierają niepokojące sygnały dotyczące planów likwidacji funkcjonujących w strukturze Komendy Powiatowej Policji w Staszowie wszystkich posterunków Policji na terenie powiatu staszowskiego. Sygnały te znajdują potwierdzenie w ustnych informacjach uzyskanych od Powiatowego Komendanta Policji w Staszowie, zgodnie, z którymi zaawansowane są prace zmierzające do likwidacji posterunków w: Bogorii, Osieku i w Szydłowie.

    W procesie podejmowania i wdrażania do realizacji decyzji o likwidacji struktur Policji działających w siedzibach w/w gmin, pominięte zostały organy samorządu zarówno powiatowego jak i gminnych. Decyzje nie były również konsultowane z mieszkańcami jak też organizacjami działającymi w obszarze bezpieczeństwa ludności.

    Kładzie się to cieniem na dotychczasowej współpracy pomiędzy strukturami samorządowymi i Policją, w szczególności w kontekście zaangażowania samorządów w tworzenie warunków umożliwiających należyte funkcjonowanie istniejących posterunków. Dobrowolnie ponoszone były i są nadal znaczne nakłady finansowe, rzeczowe jak i inne formy pomocy na rzecz zwiększenia skuteczności działań Policji.

    Proponowane zmiany, mające rzekomo na celu uzyskanie oszczędności finansowych, niestety nie biorą pod uwagę licznych negatywnych skutków z nimi związanych. Niewątpliwie korzyści finansowe nie mogą rekompensować zagrożeń wynikających z zamierzonych działań likwidacyjnych. Redukcja posterunków Policji z całą pewnością pogorszy stan bezpieczeństwa obywateli w powiecie staszowskim. Mniej Policji w terenie musi w rezultacie doprowadzić do zwiększenia liczby przestępstw i różnego rodzaju patologii.

    Przypuszczać należy, że podejmujący decyzje o likwidacji posterunków dysponują danymi na temat wpływu ich likwidacji na bezpieczeństwo obywateli. Dziwi, zatem że nie są zainteresowani, co na ten temat sądzą samorządowcy, reprezentujący społeczność powiatu, na rzecz i dla dobra, której przecież winna działać Policja.

    Interesuje nas czy zamiary likwidacyjne mają zasięg ogólnokrajowy czy lokalny i kto podejmuje decyzje z tym związane.

II. W świetle powyższego Rada Powiatu apeluje, aby uprawnione organy Policji ponownie przeanalizowały liczne niebezpieczeństwa i zagrożenia, jakie może spowodować ewentualna likwidacja posterunków Policji w naszym powiecie i w ślad za tym odstąpiły od powyższego zamiaru.

III. Rada Powiatu zobowiązuje Starostę Staszowskiego do przekazania rezolucji m.in: Ministrowi Spraw Wewnętrznych, Komendantowi Głównemu Policji, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach, Komendantowi Powiatowemu Policji w Staszowie, Parlamentarzystom z terenu województwa świętokrzyskiego.[1]

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Czym jest wymuszona likwidacja posterunków policji nie tylko w powiecie staszowskim, ale również na terenie całego kraju?

   2. Dlaczego z taką beztroską KGP naraża mieszkańców małych gmin na utratę poczucia bezpieczeństwa?

 3. Dlaczego decyzje KGP przyczyniają się do wzrostu przestępczości zamiast do jej spadku?

  4. Czy budżet Policji zmniejszył się tak radykalnie w ostatnich dwóch latach, że zmusza do podjęcia tak niekorzystnych decyzji o likwidacji posterunków Policji w mniejszych gminach?

5. Jakie są plany zagospodarowania budynków i pomieszczeń po likwidacji posterunków policji? [1] Rezolucja Nr 1/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 maja 2012 roku

 

Polecane strony