Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie likwidacji posterunków policji w województwie świętokrzyskim

 Interpelacja w sprawie likwidacji posterunków policji w województwie świętokrzyskim

 

 

Od jakiegoś czasu do mojego biura poselskiego docierają niepokojące sygnały dotyczące planów likwidacji niektórych posterunków Policji na terenie województwa świętokrzyskiego. Co prawda nie jest jeszcze wiadomo, które posterunki miałyby ulec likwidacji, aczkolwiek ewentualne zmiany z pewnością wpłyną na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa na kielecczyźnie .

Jak donoszą media, Wojewódzka Komenda Policji likwidację posterunków tłumaczy reorganizacją struktur Policji, która miałaby przynieść zarówno oszczędności, ale także zwiększyć skuteczność działania Policji.

Szefowie Policji tłumaczą, że powodem takich działań nie jest brak pieniędzy na utrzymanie posterunków, ale chęć wysłania większej liczby funkcjonariuszy na uliczne patrole.

Władze policji zamierzają zlikwidować kilkaset posterunków i komisariatów. Na pierwszy ogień mają pójść te najmniej efektywne. Ostatecznie decyzje mają podejmować komendanci wojewódzcy.

Nie jest wiadome jakie oszczędności po likwidacji posterunków  powstaną, ale należałoby się zastanowić, czy ciągłe obcinanie wydatków na funkcjonowanie Policji nie godzi w bezpieczeństwo obywateli. Nie rozumiem jednak, w jaki sposób miałoby to zwiększyć skuteczność działań Policji, ponieważ nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przeniesienie funkcjonariuszy Policji z jednego posterunku do znajdującego się w innej gminie i oddalonego o kilkanaście kilometrów drugiego miałoby usprawnić działanie Policji.

Wiele samorządów dobrowolnie ponosi znaczne wydatki na rzecz Policji, np. poprzez dofinansowanie zakupu samochodów, materiałów biurowych, zwolnienie z tytułu opłat za wodę, ścieki, zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne należą do kompetencji Policji i to ona powinna ponosić koszty rzeczowe i osobowe w związku ze swoim funkcjonowaniem. To dobrze, że samorządy wspierają Policję, ale nie powinno się tymi kosztami całkowicie ich obarczać. Poza tym wójtowie mogą być w stosunku do komendantów swego rodzaju centrum decyzyjnym i w tym przypadku byłaby to sytuacja z gruntu nieprawidłowa.

Zdaję sobie sprawę z tego, że Policja wymaga działań reorganizacyjnych, jednak te ostatnio proponowane powinny zostać jeszcze raz wnikliwie przeanalizowane, szczególnie w tym aspekcie, żeby nie rozmywały odpowiedzialności za stan organizacyjny i bazy materialne Policji. Warto byłoby również dowiedzieć się, co na ten temat sądzą samorządowcy, z których pomocy finansowej Policja chętnie korzysta. Pomijanie ich w cyklu podejmowania decyzji dotyczącej zarówno aspektów związanych z planowaną likwidacją posterunków w gminach, jak i oddaniu w trwały zarząd nieruchomości wydaje mi się być niewłaściwe.

Poza tym redukcja posterunków Policji z całą pewnością nie zapewni bezpieczeństwa obywateli w województwie świętokrzyskim, a może doprowadzić do zwiększenia liczby patologii i przestępstw, ponieważ mniejsza liczba funkcjonariuszy lub jej brak w danej miejscowości będzie skutkować brakiem zgłoszeń o ewentualnych przestępstwach i, co za tym idzie, wzrostem przestępczości.

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Ile posterunków policji zostanie zlikwidowanych w województwie świętokrzyskim?

   2. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dysponuje danymi na temat tego, w jaki sposób likwidacja posterunków Policji wpłynie na bezpieczeństwo obywateli?

  3. Jakie są plany zagospodarowania budynków i pomieszczeń po likwidacji posterunków Policji w województwie świętokrzyskim?

4. Jakie (poza ekonomicznymi) są powody likwidacji posterunków na kielecczyźnie? 

 

 

 

 

Polecane strony