Interpelacja w sprawie likwidacji posterunków policji na Dolnym Śląsku.

 Interpelacja w sprawie likwidacji posterunków policji na Dolnym Śląsku.

 

 

Od jakiegoś czasu docierają do nas niepokojące sygnały dotyczące planów likwidacji niektórych posterunków Policji na terenie Dolnego Śląska. Co prawda nie jest jeszcze wiadomo, które posterunki miałyby ulec likwidacji, aczkolwiek ewentualne zmiany z pewnością wpłyną na pogorszenie się stanu bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku .

Policja likwiduje posterunki w najmniejszych miejscowościach. Jak informuje RMF FM, do końca roku zniknie kilkaset z nich. Odpowiednie polecenia otrzymali już komendanci wojewódzcy. To oni mają przygotować listę placówek do likwidacji. Likwidacja posterunków oznacza, że mieszkańcy wsi i bardzo małych miejscowości, aby skontaktować się z policją, będą musieli pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Szefowie komend tłumaczą, że powodem takich działań nie jest brak pieniędzy na utrzymanie posterunków, ale chęć wysłania większej liczby funkcjonariuszy na uliczne patrole. Poza tym, jak tłumaczy rzecznik Komendanta Głównego Policji, jednostki tworzono, gdy telefony komórkowe nie były tak powszechne. Teraz komisariat "za rogiem" nie jest już potrzebny. Utrzymanie każdej placówki kosztuje kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dzięki likwidacji posterunków zwolni się także dużo etatów. Funkcjonariuszy będzie można odesłać do zadań w terenie. Problem w tym, że w najmniejszych miejscowościach w Polsce, taki posterunek to jedyna forma kontaktu z policją.

Mieszkańcy mogą szybko dotrzeć i osobiście porozmawiać z funkcjonariuszami, zgłosić jakiś problem, przestępstwo. Gdy posterunki zostaną zlikwidowane, trzeba będzie z podobnymi sprawami jeździć do większych miejscowości, gdzie są komisariaty. Zmianami zaniepokojeni są również sami policjanci, którzy - pracując i mieszkając w jednym miejscu - będą teraz mieli dalej do pracy.

Na Dolnym Śląsku likwidacja dotyczy m. in.  Wałbrzycha. W mieście pozostaną jedynie dwa z pięciu działających komisariatów.

 

Połączone zostaną placówki z dzielnic Podgórze i Nowe Miasto. Zostanie tylko ten w Nowym Mieście. Kolejne łączenie dotyczy komisariatów - pierwszego, czwartek i piątego. Z Piaskowej Góry, Śródmieścia i Białego Kamienia - zostanie jedynie ten w Piaskowej Górze.

Jest złodziejstwo, będzie jeszcze większe. Każda dzielnica powinna mieć swój komisariat. Jak się cos stanie u mnie będę musiała pokonać kilka kilometrów - narzekają mieszkańcy Wałbrzycha.

Jak donoszą media, Wojewódzka Komenda Policji likwidację posterunków tłumaczy reorganizacją struktur Policji, która miałaby przynieść zarówno oszczędności, ale także zwiększyć skuteczność działania Policji.

Porządek i bezpieczeństwo publiczne należą do kompetencji Policji i to ona powinna ponosić koszty rzeczowe i osobowe w związku ze swoim funkcjonowaniem. To dobrze, że samorządy wspierają Policję, ale nie powinno się tymi kosztami całkowicie ich obarczać. Poza tym wójtowie mogą być w stosunku do komendantów swego rodzaju centrum decyzyjnym i w tym przypadku byłaby to sytuacja z gruntu nieprawidłowa.

Zdaję sobie sprawę z tego, że Policja wymaga działań reorganizacyjnych, jednak te ostatnio proponowane powinny zostać jeszcze raz wnikliwie przeanalizowane, szczególnie w tym aspekcie, żeby nie rozmywały odpowiedzialności za stan organizacyjny i bazy materialne Policji. Warto byłoby również dowiedzieć się, co na ten temat sądzą samorządowcy, z których pomocy finansowej Policja chętnie korzysta. Pomijanie ich w cyklu podejmowania decyzji dotyczącej zarówno aspektów związanych z planowaną likwidacją posterunków w gminach, jak i oddaniu w trwały zarząd nieruchomości wydaje mi się być niewłaściwe.

Poza tym redukcja posterunków Policji z całą pewnością nie zapewni bezpieczeństwa obywateli w województwie dolnośląskim, a może doprowadzić do zwiększenia liczby patologii i przestępstw, ponieważ mniejsza liczba funkcjonariuszy lub jej brak w danej miejscowości będzie skutkować brakiem zgłoszeń o ewentualnych przestępstwach i, co za tym idzie, wzrostem przestępczości.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniami do Pana Ministra:

   1. Ile posterunków policji zostanie zlikwidowanych na Dolnym Śląsku?

   2. Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło analizę finansową, ekonomiczną i społeczną, która by wskazywała, iż zasadnym jest likwidacja posterunków ?

  3. Jakie są plany zagospodarowania budynków i pomieszczeń po likwidacji posterunków Policji?

4. Czy budżet Policji zmniejszył się tak radykalnie w ostatnich dwóch latach, że zmusza do podjęcia tak niekorzystnych decyzji o likwidacji posterunków Policji w mniejszych gminach? 

 

 

Polecane strony