Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy miasta Oława na Dolnym Śląsku

 Interpelacja w sprawie budowy obwodnicy miasta Oława na Dolnym Śląsku

 

Oława jest miastem powiatowym w województwie dolnośląskim, położonym na trasie Wrocław – Opole, przy drodze krajowej nr 94, w bezpośredniej korelacji z autostradą A4 (zjazd Strzelin – Wrocław Wschodni, Strzelin – Oława). Miasto liczy ponad 32 tysięcy mieszkańców, cały powiat ponad 70 tysięcy.

Od lat nasila się problem ruchu tranzytowego, szczególnie ciężkiego transportu towarowego przez miasto Oława, jak i miejscowości powiatu oławskiego. W związku z przeciążeniem w ruchu przez miasto musiały się odbyć remonty mostu na rzece Oława, oraz w wyniku uszkodzenia przez TIR-a, mostu na Odrze.

Dekapitalizacji ulegają kamienice, drogi lokalne i miejskie. Bezpieczeństwo mieszkańców jest bezpośrednio zagrożone. Ruch ciężarowy odbywa się bezpośrednio przy nowych osiedlach wielo- i jednorodzinnych, przy szkołach i drogach do nich prowadzących. Ruch lokalny staje się wręcz niemożliwy.

Przed rokiem powstało obywatelskie Stowarzyszenie „Obwodnica dla Oławy”. Na jego wniosek odbyły się niezbędne pomiary (emisji spalin, poziomu hałasu, natężenia ruchu pojazdów). Wyniki wszystkich tych pomiarów wskazują, że wielokrotnie przekroczone są wszelkie normy w tym względzie ( w tym hałasu i w dzień i w nocy, natężenie ruchu 13 tysięcy pojazdów na dobę przez wąskie gardło mostu na rzece Oławie i centrum miasta).

Sytuację zaognił fakt wprowadzenia opłat za przejazd autostradą A4. W efekcie ruch przez wioski powiatu oławskiego i samo miasto Oławę sukcesywnie się zwiększa.

Powstały przed laty dwa projekty budowy tzw. „małej obwodnicy” ( z lat 70 – tych minionego wieku, w warunkach nieprzystających do dzisiejszych realiów) i późniejsza koncepcja „dużej obwodnicy” Oławy. Zjawisko zwiększonego ruchu pojazdów w ciągu ostatnich lat spowodowało, że „mała” obwodnica, nazywana śródmiejską, nie spełnia warunków bycia obwodnicą. Aleksandra Uchman, zastępca dyrektora wrocławskiego oddziału GDDKiA, poinformowała członków stowarzyszenia "Obwodnica dla Oławy", że zdaje sobie sprawę z problemów, wynikających z ruchu ciężkich samochodów w Oławie. Niestety, wariant przebiegu obwodnicy, wybrany przez lokalne samorządy do dalszych prac projektowych, nie spełnia kryteriów obwodnicy w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest to jedynie obwodnica śródmiejska, dzięki której ruch ciężki wyniesie się z centrum miasta, ale na obszar planowany do zabudowy (i już częściowo zabudowany).

Zdaniem GDDKiA, większa część pojazdów w mieście to tzw. ruch źródłowo-docelowy, a nie tranzytowy. Dlatego też, zgodnie z wytycznymi "Programu budowy dróg krajowych i autostrad w latach 2007-2013", w najbliższym czasie budowa obwodnicy Oławy jest niemożliwa. Dyrekcja poinformowała także, że trwa opracowywanie koncepcji przebudowy wiaduktu nad linią kolejową w Oławie oraz fragmentu drogi krajowej nr 94.

Według badań prowadzonych na własną rękę przez Stowarzyszenie, stwierdzenie „większa część pojazdów w mieście to tzw. ruch źródłowo-docelowy, a nie tranzytowy” jest kłamliwe i zmanipulowane i zmierza do zbagatelizowania problemu. Samochody osobowe mieszkańców to niewątpliwie większość pojazdów, ale problem wynika z ruchu ciężarowego, który ma głównie charakter tranzytowy, nie zaś osobowego.

Stowarzyszenie postulowało przeniesienie  punktu poboru opłat na A-4, co zmniejszyłoby problem. GDDKiA odpowiada, że nie ma "kompetencji na ten temat".

Stowarzyszenie zaplanowała na 6.07 br. całkowitą blokadę miasta w godzinach szczytu (wjazdy od Wrocławia, Strzelina, Brzegu Opolskiego i Jelcza - Laskowic). Godzina wystarczy, by korek dotarł z Oławy do centrum Wrocławia, co powinno zwrócić uwagę władz, że problem Oławy jest także problemem Wrocławia. Jest to ruch drastyczny, ale jedyny, jaki w zaistniałej sytuacji wydaje się członkom Stowarzyszenia możliwy.

Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.             Czy potrzeby mieszkańców miasta Oławy i powiatu oławskiego, ich bezpieczeństwo, zdrowie, możliwość poruszania się w ruchu miejskim i lokalnym są wystarczającymi przesłankami do podjęcia decyzji o budowie obwodnicy Oławy?

2.             Czy fakt, że pobór opłat za A4 pogarsza sytuację miasta i powiatu oławskiego, powinien mieć przełożenie finansowe na zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych Oławy i powiatu?

3.             Jakie środki i z jakiego budżetu powinien zapewnić Skarb Państwa na budowę obwodnicy w wersji rozwiązującej problem ruchu tranzytowego przez miasto Oławę i mniejsze miejscowości tego powiatu i w jakim terminie jest to możliwe?

4.             Czy ministerstwo przeprowadziło analizę natężenia ruchu na drodze krajowej nr 94 w Oławie?

 

Polecane strony