Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

List do przewodniczącego Jana Dworaka ws TV Trwam.

 Poniżej treść listu Minister Beaty Kempy do przewodniczącego Jana Dwraka:


Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła konsultacje społeczne w sprawie uzupełnienia pierwszego naziemnego multipleksu na nadawanie telewizji cyfrowej. Termin do nadsyłania informacji ustalono do dnia 2 lipca 2012 roku.

Przeciwko nieprzyznaniu Telewizji Trwam koncesji podczas pierwszego konkursu protestują miliony Polaków, wysyłając protesty do Krajowej Rady i uczestnicząc w marszach. Biorący udział w tego typu postępowaniach powinny mieć jednakowe prawa niezależnie od tego, czy są to fundacje, czy też inne podmioty, a ponadto muszą być traktowane równo.

Dnia 30 marca br., przystępując do kolejnego etapu cyfryzacji telewizji naziemnej, KRRiT ogłosiła rozpoczęcie konsultacji społecznych. Wcześniej konsultacje były prowadzone między Krajową Radą a nadawcami, teraz jednak pod naciskiem opinii społecznej postanowiono je poszerzyć także o widzów. W rezultacie mogą w nich wziąć udział zarówno odbiorcy, jak i uczestnicy rynku mediów elektronicznych, a także podmioty zainteresowane rozpoczęciem takiej działalności.

Ponad 2,1 mln Polaków już wysłało do KRRiT petycje z żądaniem przyznania Telewizji Trwam należnego miejsca na multipleksie. Podczas jednego z posiedzeń sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu na moje pytanie czy zebrane podpisy można przypisać konsultacjom, czy może telewidzowie Telewizji Trwam mają je składać ponownie, Pan Przewodniczący KRRiT Jan Dworak wyjaśnił, że nie jest to konieczne, a wspomniane ponad dwa miliony podpisów zostaną przez Radę uznane jako głos w konsultacjach społecznych.


              We wspomnianym oświadczeniu z 30 marca br. szef Krajowej Rady sygnalizuje, że głosy widzów zostaną uwzględnione. "KRRiT otrzymała wiele listów wyrażających potrzebę umieszczenia w naziemnej telewizji cyfrowej programu religijnego. Głosy te silnie zaznaczyły się także w różnych formach debaty publicznej, w tym w manifestacjach, odezwach i rezolucjach różnych instytucji"

             W związku z powyższym proszę Pana Przewodniczącego o udzielenia mi wyczerpującej informacji na temat przeprowadzonych konsultacji społecznych. Jednocześnie proszę o odpowiedz czy nadesłane ponad 2,1 mln podpisów do KRRiT w sprawie TV Trwam zostaną uwzględnione w konsultacjach społecznych.

Proszę o jak najszybszą odpowiedz .

 

Polecane strony