Minister Beata Kempa na spotkaniu z mieszkańcami Tych.

Minister Beata Kempa 16 maja uczestniczyła w konferencji prasowej a póżniej w spotkaniu z mieszkańcami Tych. Poruszana była kwestia Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. 

Przewodniczący Solidarnej Polski na Śląsku, radny Sejmiku Śląskiego Michał Wójcik poinformował o złożeniu do Prokuratora Generalnego, NIK oraz Głównego Inspektora Pracy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa

 W dniu 17 maja 2012 roku Solidarna Polska zorganizowała w Sejmiku Śląskim wspólną konferencję prasową z przedstawicielkami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, które w proteście przeciwko sposobowi przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, zajęły miejsca na galerii Sejmiku, obserwując obrady radnych.

Przewodniczący Solidarnej Polski na Śląsku, radny Sejmiku Śląskiego Michał Wójcik poinformował o złożeniu do Prokuratora Generalnego, NIK oraz Głównego Inspektora Pracy zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, który zdaniem Solidarnej Polski doprowadził do sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców Tychów oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Zarzucił marszałkowi zastosowanie trybu przekształcenia, który nie jest znany ustawie o działalności leczniczej. Zgodnie z jej brzmieniem wszystkie pielęgniarki, położne, lekarze oraz pracownicy administracyjny powinni być przejęci przez nowy podmiot - spółkę prawa handlowego zajmującą się działalnością leczniczą. Zastosowany przez Zarząd Województwa tryb umożliwił zwolnienie kilkuset osób. Jednocześnie zarządzono przerwę w działalności szpitala do czasu uruchomienia działalności nowego podmiotu, co ze względu na prowadzone wokół Tychów prace drogowe, pogłębia chaos.
Uchwała o takim trybie przekształcenia szpitala została już zaskarżona przez Solidarną Polskę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym ugrupowanie domaga się jej unieważnienia i uchylenia. W czasie sesji Sejmiku radny Michał Wójcik zadał pytania marszałkowi, prosząc o wyjaśnienie, czy kontrola prowadzona w szpitalu przez PiP wykazała szereg nieprawidłowości, a także czy część oddziałów nowego podmiotu przegrała konkurs w NFZ. Marszałek uchylił się jednak od odpowiedzi na te pytania.
Przypomnijmy, że w czasie wizyty w Tychach, zorganizowano spotkanie z mieszkańcami miasta, w którym wzięli udział posłowie Beata Kempa oraz Arkadiusz Mularczyk. Spotkanie zgromadziło ponad 300 osób, które z dezaprobatą przyjęły decyzję Marszałka Województwa Śląskiego. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz NSZZ Solidarność. W przyszłym tygodniu planowane jest zorganizowanie manifestacji mieszkańców miasta.

 

Polecane strony