Spotkanie Posłanki Beaty Kempy w Wińsku

23 kwietnia Posłanka Beata Kempa odbyła spotkanie z mieszkańcami Wińska. 


Główny problem bieżący, oprócz wyżej wymienionych oczywistości: wciskane na siłę dwie biogazownie o ok. 6 km od siebie. Pierwsza we wsi Chwalkowice, druga między Wrzeszowem a Rogowem Wołowskim. Żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Inwestor spoza gminy, więc podatki będą płacone w jego gminie, tak gdzie jest zarejestrowany, docelowo miejsc pracy: 3, podatek miejscowy od nieruchomości i maszyn: wątpliwy. Biogazownie, (wg informacji oficjalnych, pochodzących od ekspertów oraz firm zajmujących się takim interesem), które przerabiają padlinę, gnojowicę itp., „zaczynają przynosić dochód po ok. 7 latach”, a te na kiszonkę „muszą być zawsze dotowane”. Tak więc firma, która będzie wykazywała straty, będzie mogła ubiegać się o zwolnienie z podatku lokalnego.

 


 

 

Polecane strony