List Kandydatów PiS do José Manuel Durão Barroso - Przewodniczący Komisji Europejskiej

Kielce, dnia 12 września 2011r.

 

José Manuel Durão Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

 

            My kandydaci Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość województwa świętokrzyskiego prosimy o wyjaśnienie formy prowadzonych działań promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego z udziałem kandydatów ubiegających się o mandaty wyborcze , pełniących jednocześnie funkcje publiczne i mogących nosić znamię nadużywania w czasie kampanii wyborczej przeznaczenia funduszy unijnych.

            Mając na uwadze zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów demokratycznych apelujemy o wprowadzenie skutecznych mechanizmów uniemożliwiających wykorzystywanie środków unijnych przeznaczonych na promocję programów wspierających rozwój regionów w różnych obszarach przez partie polityczne w czasie kampanii wyborczych.

            Niedopuszczalne jest, pod pretekstem kampanii informacyjnej o sukcesie programów unijnych promowany był wizerunek polityków rządzącego w regionie ugrupowania w czasie bezpośrednio przed wyborami parlamentarnymi lub lokalnymi w sytuacji gdy są oni czołowymi kandydatami tego ugrupowania wwyborach. Ten sposób promocji kandydatów powinien być finansowany ze środków Komitetów Wyborczych a nie z funduszy unijnych. W przypadku Województwa Świętokrzyskiego prowadzenie akcji promocyjnej tylko w ostatnim czasie było związane z wydatkowaniem ponad 600 tys. złotych.

            Informujemy Pana Przewodniczącego, że zdecydowany sprzeciw przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych oraz napiętnowanie tego zjawiska w niektórych mediach przyniosło na cztery tygodnie przed wyborami efekt w postaci zastąpienia w spotach polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego przez profesjonalnych lektorów. A zatem przy odrobinie dobrej woli można prowadzić promocję programów unijnych wolną od wyborczych kalkulacji i polityki.

 

 

 

Polecane strony