Interpelacja do Minister Sportu w sprawie stanu realizacji narodowego programu „Moje boisko - Orlik-2012”

Interpelacja Beaty Kempy do Minister Sportu w sprawie stanu realizacji narodowego programu „Moje boisko - Orlik-2012”

 Interpelacja:

w sprawie realizacji narodowego programu „Moje boisko - Orlik-2012”

 

 

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” to prowadzona pod inspekcjami Ministerstwa Sportu i Turystyki inicjatywa zakładająca budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. W skład kompleksu wchodzą dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne) oraz wielofunkcyjny budynek  sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy) o powierzchni ok. 60 m2.

Przybliżony koszt budowy jednego obiektu ma się zamknąć w kwocie ok. 1 mln zł netto. Finansowaniem obiektów zajmują się: Urząd Marszałkowski: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł.; Ministerstwo Sportu i Turystyki: 33,3% wartości kosztorysowej, nie więcej niż 333 tys. zł. oraz ze środków własnych wnioskodawcy (miasta lub gminy): pozostała wartość inwestycji według faktycznie poniesionych kosztów.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012" realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach.

Jednym z podstawowych zadań Państwa jest zapewnienie obywatelom możliwości uprawiania sportu, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Należy, zatem stworzyć na tyle atrakcyjne formy, aby zachęcić jak największą liczbę osób do aktywności sportowej.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Realizacja tych zadań uwarunkowana jest znacznym zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel.

Podczas realizacji programu dochodziło do szeregu wątpliwości wokół sztandarowego osiągnięcia rządu Donalda Tuska. Jak przypomina PAP:

„W 2009 r. ewentualnymi nieprawidłowościami w procesie wyłaniania przez resort sportu wykonawcy projektu "Moje Boisko - Orlik 2012" zajmowała się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i warszawska prokuratura okręgowa. Zdaniem ABW specyfikacja dotycząca przetargów faworyzowała jeden typ sztucznej trawy, a tym samym jednego producenta, jednego dystrybutora na rynek polski i wąską grupę wykonawców. Ostatecznie jednak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa uznając, że brak jest znamion czynu zabronionego.”[1]

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że boiska otworzyły pole do aktywności sportowej zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. ale są… niestarannie wykonane.

 

W związku z powyższym zwracam się z pytaniami do Pani Minister:

   1.W jakim stopniu zaangażowania jest program „ Orlik 2012” , w ilu gminach w Polsce nie wybudowano jeszcze kompleksu boisk?

   2. Jakie środki finansowe ogółem zostały przekazane z budżetu państwa na budowę boisk ˝Orlik 2012˝?

   3. Jakie środki finansowe ogółem zaangażowały samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w ramach inwestycji budowy boisk typu ˝Orlik 2012˝?

  4. Czy państwo w jakikolwiek sposób pomaga gminom w utrzymaniu tych boisk w odpowiednim stanie technicznym?

  5. Jakie środki ogółem przeznaczają gminy rocznie na bieżące utrzymanie boisk wybudowanych w ramach programu ˝Moje boisko - Orlik 2012˝?

 6. Czy minister sportu i turystyki monitoruje sposób wykorzystywania boisk i rzeczywistą dostępność dla mieszkańców poszczególnych gmin?

 7. Ile średnio dzieci i młodzieży korzysta z boisk wybudowanych w ramach programu „ Orlik 2012” ?[1] http://wsieci.rp.pl/opinie/rekiny-i-plotki/Korupcyjna-gra-wokol-Orlikow-CBA-wkracza-do-Ministerstwa-Sportu

 

Polecane strony