Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Posłanka Beata Kempa złożyła wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Janusza Palikota ws wypowiedzi pod adresem arcybiskupa Józefa Michalika

Posłanka Beata Kempa w dniu 27 marca 2012 zlożyła wniosek  by Komisja Etyki Poselskiej ukarała Janusza Palikota za skandaliczną wypowiedź pod adresem o. Tadeusza Rydzyka oraz arcybiskupa Józefa Michalika. Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej w tej sprawie skierowała w dniu 27 marca 2012 roku. . 

            Poseł Janusz Palikot swoją skandaliczną wypowiedzią w Radiu ZET
na temat polskiego kleru, jak również na temat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp-a Józefa Michalika oraz Ojca Tadeusza Rydzyka naruszył zasadę dbałości o dobre imię Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażonej
w art. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 1998 r. Zasady Etyki Poselskiej (M. P. Nr 24, poz. 338). Artykuł ten stanowi, że „poseł powinien unikać zachowań, które mogą godzić w dobre imię Sejmu. Powinien szanować godność innych osób.” Moje oburzenie budzi wypowiedź posła Janusza Palikota, który we wtorek 27 marca 2012r. w porannym programie Moniki Olejnik „Gość Radia ZET” powiedział: „Często księża są chamami, polski ksiądz prowincjonalny to bardzo często taki cham, prostak, niewykształcony, który sobie pozwala na tego typu wypowiedzi. Michalik jest takim samym chamem jak Rydzyk”.

W mojej ocenie wypowiedź posła Janusza Palikota łamie wszystkie normy kulturowe i obyczajowe, a przede wszystkim daje bardzo złe świadectwo o Sejmie RP, którego powagę  reprezentuje również poseł Janusz Palikot. Obrażanie osób duchownych jest karygodne, dlatego też zachowanie posła Palikota powinno spotkać się ze stanowczym sprzeciwem Komisji Etyki Poselskiej. Nie przystoi, by wypowiedzi Posła na Sejm RP godziły w dobre imię osób duchownych.

W związku z powyższym, uważam za uzasadnione zwołanie specjalnego posiedzenia sejmowej Komisji Regulaminowej i Etyki Poselskiej, w sprawie naruszenia przez posła Janusza Palikota  art. 2 pkt 4 i art. 6 (Zasada poszanowania godności innych osób i dbałości o dobre imię Sejmu) uchwały Sejmu RP z dnia 17 lipca 1998 r. „Zasady Etyki Poselskiej”.

 

Polecane strony