Propozycje Solidarnej Polski ws. kryzysowej sytuacji polskiego pszczelarstwa - konferencja prasowa Poseł Beaty Kempy oraz Edwarda Siarki

W dniu 15 marca 2012 roku poseł Beata Kempa wraz z Edwardem Siarką wzieła udział w konferencji  prasowej w Sejmie. 

 Od dłuższego czasu pszczelarstwo w Polsce znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Jest kilka problemów które przesądzają o tym, że coraz mniej osób zajmuje się tą bardzo ważną dziedziną życia dla nas wszystkich jako konsumentów - powiedział (2012.03.15) na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska poseł Edward Siarka. Poważnym problemem jest malejąca w Polsce liczba pasiek pszczelarskich. Wpływ na zmniejszenie ilości pasiek pszczelarskich w Polsce ma bez wątpienia brak zainteresowania tą dziedziną produkcji przez młodych, oraz zjawiska towarzyszące rozwojowi naszej cywilizacji - są to głównie problemy związane z wprowadzeniem do upraw roślin genetycznie modyfikowanych, które bezpośrednio mają wpływ na zdrowotność pszczół, a tym samym na populację rodzin pszczelich. Nie ma żadnej wątpliwości, ponieważ badania przeprowadzone m.in. w instytucie w Puławach wykazały, że pszczoła która odżywia się pyłkiem z roślin genetycznie modyfikowanych w krótkim okresie czasu ginie. Dzisiaj, aby zaradzić temu wielkiemu zagrożeniu, ponieważ jest to zagrożenie dla nas jako konsumentów, zagrożenie dla rolnictwa polskiego i jego wydajności, ponieważ badania wyraźnie wskazują, że obecność i ilość pszczół na danej powierzchni areału rolniczego ma znaczący wpływ na wydajność produkcji rolnej z tego obszaru, jest konieczne wsparcie państwa. To są bardzo ważne kwestie które wymagają wsparcia ze strony państwa. Solidarna Polska uważa, że Ministerstwo Rolnictwa powinno uruchomić odpowiednie programy, które będą zachęcały zwłaszcza młodych ludzi do założenia i prowadzenia działalności pszczelarskiej, która jest bardzo ważnym elementem polskiego rolnictwa. Solidarna Polska jednocześnie będzie wnioskowała do Prezydenta RP o odstąpienie od podpisywania aktów prawnych, które szkodzą Polskiemu pszczelarstwu, rolnictwu i szkodzą naszej przyrodzie.

 

Polecane strony