Poseł Beata Kempa interpeluje w sprawie problemów w wypłacaniu pensji dla pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.

Poseł Beata Kempa interpeluje w sprawie problemów w wypłacaniu pensji dla pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.
Przedstawiciele związków zawodowych działających w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych SA w Kielcach zwrócili się do mnie z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu kwestii związanych z problemami finansowymi spółki oraz zaległościami w wypłacaniu pensji dla pracowników.

Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych kupiły w 2011 roku Surowce Skalne Wschód, spółka zależna od DSS. W komunikacie prasowym prezes DSS informował: 

„Dzięki wejściu KKSM do naszej grupy nie tylko wzrasta skala naszej działalności, ale także wzmacniamy zintegrowany charakter DSS. Dziś jesteśmy już spółką oferującą kompleksowe produkty na potrzeby budowy dróg i autostrad, tj. kruszywo wysokiej jakości, beton i mieszanki mineralno-asfaltowych - mówi w oficjalnym Zakup KKSM został sfinansowany z kilku źródeł: kapitału własnego, emisji obligacji oraz kredytów bankowych i był częścią programu inwestycyjnego związanego z rozbudową grupy kapitałowej oraz rozszerzeniem oferty o produkcję betonu i mieszanek mineralno-asfaltowych.

DSS planuje w tym roku dalsze inwestycje, w tym także w KKSM. Łącznie ich wartość może wynieść powyżej 200 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji mas mineralno-asfaltowych i betonu. Z tego około 30 mln zł to środki unijne pochodzące z dotacji. Ponadto DSS planuje inwestycje w kopalniach w Piławie Górnej i Kielcach związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych oraz poprawą infrastruktury logistycznej. - Zobowiązania prywatyzacyjne w KKSM wynoszące 15 mln zł zostaną zrealizowane w nadchodzących tygodniach. Przekroczymy wartość inwestycji, które zobowiązaliśmy się wykonać.”[1]

KKSM jest największym w ostatnich latach sprywatyzowanym przedsiębiorstwem państwowym z Kielc i jedną z najstarszych kieleckich firm. Jako datę powstania można przyjąć 1874 rok, kiedy powstało Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich zlokalizowane w miejscu dzisiejszej siedziby spółki przy ul. Ściegiennego w Kielcach. Jego wyroby stały się znane w całej Europie, eksportowano je nawet do Ameryki. Kryzys lat      30. XX w. i II wojna światowa przyniosły ograniczenie produkcji, ale nie spowodowały zamknięcia zakładu. Po upaństwowieniu w 1952 roku firma dostała nazwę Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego, a w 1983 roku obecną. Wtedy też rozpoczęła produkcję nawozów wapniowo-magnezowych. Do KKSM należą kopalnie: Jaźwica, Laskowa, Winna, Suków i Nieświn I.

 Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych to przedsiębiorstwo o 135-letniej tradycji w zakresie wydobycia i przerobu kamienia. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w regionie świętokrzyskim na terenie gmin: Chęciny, Daleszyce, Końskie, Łagów, Miedziana Góra. Do spółki należą trzy kopalnie dolomitu i dwie kopalnie piasku.

Wśród postulatów przedstawiciele zakładowej Solidarności i Związku Zawodowego Budowlani wymieniają m.in.: niedotrzymywanie obowiązujących terminów wypłaty pensji, brak wypłaty w terminie należnej pracownikom premii prywatyzacyjnej, nieuregulowanie zaległych składek w ZUS, a także niewpłacenie pieniędzy na fundusz świadczeń socjalnych.

Inwestor nie dotrzymał terminu wypłaty premii prywatyzacyjnej, ustalonej w wynegocjowanym wcześniej pakiecie socjalnym. Zgodnie z dokumentem pracownicy zatrudnieni w firmie przed prywatyzacją, do lipca powinni byli otrzymać po 8 tys. zł. Gdy tak się nie stało, związkowcy ustalili z zarządem DSS, że premia zostanie wypłacona w dwóch transzach do końca września. Pracownicy do tej pory nie otrzymali pieniędzy.

Związkowcy informują, że są także problemy z wypłatą pensji - przykładowo wypłaty za wrzesień pracownicy otrzymali z niemal dwutygodniowym opóźnieniem.

Niepokój pracowników budzi także kondycją finansową spółki Dolnośląskie Surowce Skalne, która jest właścicielem 85 procent akcji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych. DSS od kilku miesięcy mają problemy z wypłacaniem należności podwykonawcom. Jeden z wierzycieli zagroził, że złoży do sądu wniosek o upadłość firmy.

Problem pracowników KKSM to jeden z wielu przykładów związanych ze sposobem prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w całym kraju, czyli łatania dziury budżetowej kosztem sprzedaży firm.

 

W świetle powyższych wątpliwości zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w umowie sprzedaży Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych ministerstwo zadbało o zapewnienie pakietu gwarancji finansowych pracowników ?

2. Czy przeprowadzono dokładną analizę finansową spółki Dolnośląskie Surowce Skalne, która kupiła 85% udziałów w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych?

3. Jak ministerstwo planuje rozwiązać problem z zaległościami w wypłacaniu pensji pracowników KKSM oraz jakie zdaniem ministerstwa powinny być gwarancje podczas prywatyzacji by nie powtarzały się podobne sytuacje?[1]http://budownictwo.wnp.pl/dss-kupily-85-proc-kieleckich-kopalni-surowcow-mineralnych,137692_1_0_0.html

 

Polecane strony