Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Beata Kempa wystąpiła o spotkanie z Premierem Donaldem Tuskiem w sprawie TV Trwam

 Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła  i  senatora (jednolity tekst ustawy opracowany na podstawie: tj. Dz. U. 2003 Nr 221, poz. 2199; Dz. U. 2004 Nr 210, poz. 2135, Dz. U. 2005 Nr 48, poz. 446; Dz. U. 2006 Nr 104, poz.708), kierując się szeroko pojętym interesem społecznym, zwracam się z prośbą do Pana Premiera o spotkanie ze mną a także Prezydium Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski w najbliższym możliwym terminie, w sprawie istotnej dla odbiorców TV Trwam.

 

Dnia 30 czerwca 2011 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej Dz.U. 2011 nr 153 poz. 903 z dnia 30 czerwca 2011 r. Ustawa określa sposób wdrożenia naziemnej telewizji cyfrowej, zasady wyłonienia operatorów poszczególnych multipleksów oraz obowiązki operatorów i nadawców. Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, będzie stanowić zasadniczy zwrot technologiczny. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż do 31 lipca 2013 r. Jeżeli dana stacja chce nadawać w systemie cyfrowym, musi ubiegać się w KRRiT o miejsce na multipleksie naziemnym.

 

   W związku z powyższym Fundacja Lux Veritatis nadawca TV Trwam  w dniu 3 marca 2011 r. złożyła wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przyznanie jej miejsca na multipleksie cyfrowym. Rozstrzygnięcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji a także jej przewodniczącego budzi szereg zastrzeżeń, a w konsekwencji protest ok. 1 mln 600 tyś Polaków , którzy Swoimi podpisami z podaniem danych osobowych wyrażają swoje stanowisko. Zainteresowanie tak licznej grupy obywateli powinno zwrócić uwagę Prezesa Rady Ministrów i skłonić do podjęcia kroków wyjaśniających powyższą sprawę.  

 

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności: 1) projektowanie w porozumieniu  z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji.

W związku z powyższym, proszę jak na wstępie, gdyż w mojej ocenie przedstawiona problematyka, jest bardzo ważna z punktu widzenia olbrzymiej grupy społeczeństwa polskiego, które czuje się dyskryminowane ze względu na wiarę.  

 

Polecane strony