Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Beata Kempa wraz z Jackiem Boguckim wystapili do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o rozwiązanie problemu kontraktów na rehabilitację w województwie podlaskim.

Beata Kempa wraz z Jackiem Boguckim wystapili do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza  z prośbą o rozwiązanie problemu kontraktów na rehabilitację w województwie podlaskim.


 Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o rozwiązanie problemu kontraktów na rehabilitację w województwie podlaskim. Podczas postępowania konkursowego wiele z dotychczasowych placówek (głównie szpitali)nie otrzymało kontraktów. Szczególna sytuacja dotyczy szpitali klinicznych. Kontraktów nie otrzymały Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej UDSK oraz Klinika Rehabilitacji USK.

W wyniku tych decyzji NFZ przestaną działać najlepiej wyposażone i przygotowane do świadczeń rehabilitacyjnych dorosłych i dzieci w najbardziej skomplikowanych przypadkach wymagających konsultacji lekarskich na każdym etapie.

Poradnie przegrały w konkursie NFZ z innymi ośrodkami. Warto podkreślić iż placówki, które wygrały, do chwili konkursu nie przyjęły żadnego pacjenta i nie prowadziły żadnej rehabilitacji dzieci. Poradnia Rehabilitacji Dziecięcej działa w strukturach Dziecięcego Szpitala Klinicznego od ponad 20 lat. Dysponuje kadrą wyszkolonych 26 fizjoterapeutów posiadających ogromne doświadczenie w pracy z najmłodszym, a zarazem najbardziej wymagającym pacjentem. Poradnia posiada pracownie do prowadzenia specjalistycznych ćwiczeń metodą Vojty i NDT dla najmniejszych dzieci. Wyposażona jest między innymi w dwie sale do prowadzenia kinezyterapii oraz dział hydroterapii, w tym basen, czego nie posiadają konkurencyjne jednostki.

Drugim skutkiem tych decyzji będzie uniemożliwienie prowadzenia zajęć dydaktycznych na utworzonym kilka lat temu kierunku Fizjoterapia (450 studentów) lecz także na kilku innych kierunkach studiów (wydział lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo). Poważne ograniczenie bazy kliniczno-dydaktycznej Kliniki Rehabilitacji stworzy zagrożenie realizacji rozpoczętych prac naukowo-badawczych, doktorskich i magisterskich oraz może wpłynąć na negatywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej i przyczynić się do zamknięcia kierunku studiów z powodu braku akredytacji. Brak kontraktu stanowi zagrożenie dla funkcjonowania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Prosimy Pana Ministra o rozwiązanie tego problemu.

 

Polecane strony