Pytanie w sprawie bieżącej w sprawie planów Zarządu PGE Dystrybucja SA, dotyczących likwidacji rejonów i posterunków energetycznych na terenie objętym działaniem Spółki

Posel na Sejm RP Beata Kempa wraz z grupą parlamentarzystów KP Solidarna Polska złożyla pytanie w sprawie bieżącej w sprawie planów Zarządu PGE Dystrybucja SA, dotyczących likwidacji rejonów i posterunków energetycznych na terenie objętym działaniem Spółki

Panie Ministrze!

 

Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja, spółka należąca do Skarbu Państwa planuje likwidację wielu rejonów energetycznych na wschodzie kraju. Zarząd tej Spółki operuje raczej określeniem „optymalizacja pracy rejonów”, która ma nastąpić w ciągu 2 lat. Planowane zmiany spowodują likwidację już w tym półroczu wielu rejonów energetycznych w województwie lubelskim, lecz jest to tylko pierwszy etap tej „optymalizacji”. Likwidacja struktur terenowych przy jednoczesnej rozbudowie Oddziałów i Centrali Spółki, dotknie kolejno także inne województwa ściany wschodniej tj. woj. podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie, podlaskie, a nawet łódzkie.

W procesie tym kierownictwo PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie deklaruje poszanowanie praw pracowniczych bez konieczności wypowiadania umów o pracę, przy jednoczesnej likwidacji ponad połowy Rejonów Energetycznych. Eksperci z branży energetycznej otwarcie mówią o rozpoczętym procesie redukcji zatrudnienia o około 5 tys. osób w ciągu kilku następnych lat. Wprowadzony program ma przynieść zysk rzędu 1,5 mld. zł. rocznie. Już w roku ubiegłym w PGE Dystrybucja SA nastąpiła 7% redukcja zatrudnienia między innymi na skutek Programów Dobrowolnych Odejść, na które Spółka wydała znaczące środki finansowe, a budżet przejął związane z tym koszty utrzymania bezrobotnych. W przeważającej ilości każdy ze zwalnianych tym sposobem pracowników stał się bezrobotnym i kolejno korzysta z emerytur pomostowych. Czy to jest właściwy sposób na poprawę rynku pracy w sytuacji, gdy większościowym właścicielem PGE Dystrybucja SA i stroną obsługującą koszty bezrobocia jest ten sam Skarb Państwa?

Przed zbytnim optymizmem związanym z cięciem załóg w energetyce ostrzega między innymi prof. Mieczysław Mielczarski, który otwarcie wyraża obawę, że z energetyki odejdą najlepsi fachowcy, korzystający z Programów Dobrowolnych Odejść.

Kierownictwo PGE Dystrybucja twierdzi, że w przypadku połowy oddziałów PGE poziom wskaźników jakościowych jest jednym z gorszych w sektorze, a wyniki tej analizy wyznaczyły kierunki zmian. TO NIE PRAWDA!

Czy Pan Minister wie o tym, że poziom większości przywoływanych wskaźników jest zdecydowanie gorszy np. w oddziale PGE Białystok, gdzie została przeprowadzona tzw. „restrukturyzacja” jeszcze w roku 2005?

Oddział Lublin (obecnie restrukturyzowany) jest jednym z najlepszych w tej Grupie. Po co zatem ten cały zamęt, czy kierownictwu PGE Dystrybucja SA zależy na wysokim poziomie funkcjonowania firmy i zadowolenia odbiorców, czy też chodzi wyłącznie o osiągnięcie krótkotrwałego efektu ekonomicznego?

Krótkotrwałego efektu, ponieważ Polskę Wschodnią czeka już w niedługiej przyszłości proces reelektryfikacji terenów wiejskich, obecnie prawie nierealizowany.

Czy Pan Minister zdaje sobie sprawę, że około 70% sieci energetycznej na Wschodzie Polski wybudowana była w latach 60?

Tereny te wbrew pozorom rozwijają się bo są tu przewagi konkurencyjne w postaci niezagospodarowanych po PGR-owskich terenów i taniej siły roboczej, ale też wymagają szczególnej troski ze strony dostawców energii elektrycznej w tym przypadku PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie. Procesu tego nie przeprowadzi się pomyślnie, jeśli teraz pozbędzie się najbardziej wartościowych fachowców oraz oddali od końcowych użytkowników i nowych inwestorów biura obsługi klientów czy ośrodki eksploatujące sieć, którymi są obecne Rejony Energetyczne.

Czy Pan Minister podejmie działania mające na celu zweryfikowanie dotychczasowych działań prowadzonych przez kierownictwo Spółki PGE Dystrybucja SA w tej kwestii?

 

Polecane strony