Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Poseł Beata Kempa 29 marca spotkała się z przedstawicielami Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie

Poseł Beata Kempa 29 marca spotkała się z przedstawicielami Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie. Spotkanie odbyło się w Sejmie, tematem rozmów byly zamiary prywatyzacji zakładu przez Skarb Państwa.

20 lutego Poseł Beata Kempa złożyla interpelacje w tej przedmiotowej sprawie na rece Ministra Skarbu Państwa.Interpelacja:

w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie

 

 

W 2011 roku Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, świętowały swój jubileusz 45-lecia pierwszego wytopu siarki metodą otworową w Polsce i Europie. Na jubileusz przyjechali licznie zaproszeni goście m.in. z: Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz  gminnych, a także z szeregu przedsiębiorstw i urzędów, z którymi współpracuje ,,Siarkopol”. Jednak w ostatnim czasie, pracowników oraz społeczność lokalną dobiegła informacja o zamiarach prywatyzacji zakładu.

W dniu 1 czerwca 1966 r., zapoczątkowano w Grzybowie nowatorską metodę wydobywania siarki. „Siarkopol” jako pierwszy w Europie i ostatni na świecie, wydobywa nadal „Polskie Złoto”. Sprostał on problemom ekonomicznym, obecnie w skali całego świata eksploatuje złoża siarki w jedynej Kopalni Siarki w Osieku.

Natomiast do najważniejszych, prowadzonych obecnie inwestycji należy zaliczyć: budowę nowej instalacji do produkcji siarki nierozpuszczalnej w CS2 o zdolności produkcyjnej 5000 ton/rok, a pełne uruchomienie planuje się w maju 2012 r.; budowę trzeciej nitki magistrali ciepłowniczej relacji Elektrownia Połaniec – Kopalnia Osiek;  w fazie projektowania jest również baza przeładunkowa, a jej uruchomienie planuje się na przełomie 2013/14 roku,

Niezrozumiałe jest, dlaczego rząd podejmuje decyzje o prywatyzacji tego ważnego w naszym województwie zakładu pracy w okresie, kiedy siarka na rynku światowym osiąga dobrą cenę. W tym zakładzie miejsca pracy znajduje 1000 osób.

W tych okolicznościach naturalne jest, że decyzja rządu o prywatyzowaniu kopalni jest niezrozumiała i budzi w naszym regionie zaniepokojenie.

 

W świetle powyższych wątpliwości zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego gospodarność, poświęcenie i zaangażowanie załogi w stabilizowanie ekonomiczne, organizacyjne i gospodarcze firmy rząd chce nagrodzić załodze niepewnością jutra, wystawiając kopalnię do prywatyzacji?

2. Jakie czynniki, kryteria i uwarunkowania przesądziłby o zamiarze prywatyzacji  Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie?

3. Czy przeprowadzono dokładną analizę finansową i społeczna spółki?

4. Czy rząd dla uznania dotychczasowego zaangażowania załogi odstąpi od zamiaru prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA w Grzybowie? 

 

Polecane strony