Spotkanie z Poseł Beatą Kempą w Długołęce

20 stycznia w piątkowy wieczór odbyło się spotkanie z Poseł Beatą Kempa w DŁUGOŁĘCE, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dlugołęka, ul. Robotnicza 12. Licznie zgromadzona grupa osób pytała o sprawy dotyczące całego kraju jak i lokalne. Większość osób zadeklarowała chęć przystapienia do Solidarnej Polski.

 

Polecane strony