Beata KEMPA - Poseł na Sejm RP

Interpelacja w sprawie reaktywacji połączeń kolejowych relacji Wrocław Główny – Wieluń Dąbrowa z wykorzystaniem odcinku Kępno – Syców - Oleśnica.

Sz. P.

Sławomir Nowak

                                                  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

 

 

 

Interpelacja nr

w sprawie reaktywacji połączeń kolejowych relacji Wrocław Główny – Wieluń Dąbrowa z wykorzystaniem odcinku Kępno – Syców - Oleśnica.

 

 

 

         W 2002 roku zamknięto linię kolejową nr 181 ( Oleśnica – Herby Nowe) . Linia przechodzi przez miasta Oleśnica, Syców, Kępno, Wieruszów, Wieluń. Postępujący proces degradacji infrastruktury linii kolejowej nr 181 nie został jednak obojętny samorządowcom, którzy  podjęli działania mające na celu uruchomienie linii kolejowej na odcinku Wrocław - Wieluń, mając na względzie troskę o miejscowych i okolicznych przedsiębiorców, jak również mieszkańców tego obszaru.

     Reaktywacja połączeń kolejowych relacji Wrocław – Wieluń , nie tylko wpłynie na powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, ale przede wszystkim będzie korzystna dla wielu mieszkańców trzech województw – dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz łódzkiego jak również przyczyni się do rozwoju gospodarczego tego terenu. Pociągi w/w relacji przechodziłyby przez teren zamieszkały przez prawie 200 tysięcy ludzi , tj powiaty: wrocławski, oleśnicki, kępiński, wieruszowski i wieluński. Gminy takie jak Oleśnica , Syców, Perzów oraz Bralin od 2002 roku nie mają możliwości korzystania z transportu kolejowego, a to obszar gdzie mieszka ok. 45 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy powiatów wzdłuż linii nr 181 są powiązani gospodarczo, społecznie oraz edukacyjnie z miastem Wrocław. Odległości do Wrocławia są dużo mniejsze niż do innych dużych ośrodków miejskich. Warto podkreślić że obecna komunikacja jest niewystarczająca, w dużej mierze studenci muszą korzystać z przepełnionych i często niepunktualnych busów poruszających się przez zakorkowane drogi.

     Stan torów według Ministerstwa Infrastruktury jest w dobrym stanie technicznym, a tabele Polskich Linii Kolejowych wskazują 80 km/h jako prędkość szlakową. Na odcinku Oleśnica – Syców w 2009 i 2010 prowadzone były przewozy towarowe. Zaś w 2011 roku odbyły się dwa przejazdy pociągów specjalistycznych po linii kolejowej nr 181 , które zostały zorganizowane przy udziale samorządów gminnych i powiatowych. Zainteresowanie reaktywacją jest olbrzymie, internetową petycję poparło już ponad 2500 osób. Uruchomienie przewozów na odcinku Oleśnica – Kępno dałoby możliwość prowadzenia ruchu kolejowego po całej linii nr 181 , umożliwiającej podróż z Wrocławia do Częstochowy.

    Uruchomienie połączenia kolejowego Wrocław Główny – Wieluń Dąbrowa wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków związanych z rewitalizacją odcinka Kępno – Oleśnica, jak również z porozumieniem zarządów trzech województw przez które przechodzi linia 181.

    Dochodzą Nas informacje, że planuje się w budżecie na 2012 rok cięcia na budowę dróg i autostrad a zwiększenie wydatków na kolej, dlatego powinno się podjąć działania aby uruchomić połączenie kolejowe między Wrocławiem i Wieluniem.

 

    Mając na uwadze powyższe, proszę Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytania :

1.      Czy planuje się reaktywację połączenia Wrocław Główny – Wieluń Dąbrowa ?

   2. Jakie są rzeczywiste koszty reaktywacji połączenia?

   3. Czy zostaną podjęte wszelkie działania do porozumienia samorządów wojewódzkich w celu uruchomienia połączenia?

   4. Czy przeprowadzono wnikliwą analizę natężenia ruchu na reaktywowanej trasie ?

 

 

 

Beata KempaPoseł na Sejm RP

 

Polecane strony