Beata Kempa

Beata Kempa urodziła się 11 lutego 1966 roku. Jak sama mówi o sobie – „Jestem szczęśliwą mężatką i matką dwójki dzieci – Czarka i Niny. Od wielu lat mieszkam w Sycowie. Jest to małe miasteczko, z którym czuję się silnie związana. Mam tutaj rodzinę, przyjaciół, znajomych”.

W 1990 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa i Administracji, na kierunku Prawo Administracyjne. Następnie studia podyplomowe w zakresie prawa, readaptacji, mediacji i negocjacji odbyła na Uniwersytecie Opolskim. Jest prawnikiem nie tylko z wykształcenia, ale przede wszystkim z wyboru i zamiłowania. Stąd aktywny udział w pracach Koła Prawników Katolickich w Ostrzeszowie. Przez 15 lat była kuratorem zawodowym dla dorosłych w stopniu specjalisty.

Od 1998 do 2005 roku z woli mieszkańców Sycowa i okolic sprawowała mandat radnej Rady Miasta i Gminy Syców. Pełnienie tej funkcji pozwoliło jej na zdobycie dużego doświadczenia samorządowego i obywatelskiego.